Meddela förändringar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar i livssituationen

Kom ihåg att meddela FPA om det sker förändringar i din livssituation, så att utkomststödet betalas ut till rätt belopp.

Meddela FPA omedelbart om

 • det sker förändringar i din eller din familjs disponibla inkomster
 • det sker förändringar i din eller din familjs disponibla tillgångar
 • det sker förändringar som har betydelse för sådana förmåner som du eller din familj har ansökt om eller som redan betalas ut
 • det sker förändringar i din eller din familjs utgifter
 • du byter bostad eller flyttar ut ur en bostad för vilken grundläggande utkomststöd har beviljats
 • du eller en familjemedlem i åldern 17–64 år inte längre är arbetssökande
 • du ingår äktenskap eller skiljer dig
 • du inleder ett samboförhållande eller samboförhållandet upphör
 • det sker andra förändringar i familjen (till exempel vad gäller antalet familjemedlemmar eller underhållsskyldiga)
 • du börjar göra värnplikt eller civiltjänst
 • du hamnar i fängelse
 • du tas in på en institution för mer än 30 dagar (t.ex. på ett sjukhus)
 • du eller någon annan i din familj åker utomlands för mer än en vecka.

Du kan meddela förändringar

Om du låter bli att meddela förändringar, kan det hända att utkomststödet betalas till dig på felaktiga grunder eller med fel belopp. Om du har fått för mycket i utkomststöd kan det leda till att beloppet av kommande utbetalningar blir mindre.

Kontrollera också hur din förändrade livssituation inverkar på andra förmåner som FPA betalar.

Vanliga frågor

Senast ändrad 28.9.2023