Johtoryhmä

Kelan johtoryhmä käsittelee hallitukselle esiteltävät asiat ja vastaa siitä, että Kelan strategiaa toteutetaan hallituksen linjausten ja päätösten mukaisesti.

Puheenjohtaja


Outi Antila, pääjohtaja

Pääjohtaja vastaa Kelan strategisesta johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi pääjohtaja vastaa asioiden esittelystä Kelan hallitukselle ja hallituksen päätösten toimeenpanosta. Hän myös valmistelee Kelan työjärjestyksen. Työjärjestyksestä päättää Kelan hallitus.

Johdon tukiyksikkö, viestintäyksikkö ja Kelan sisäinen tarkastus toimivat suoraan pääjohtajan alaisuudessa.

Varapuheenjohtajat


Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja, pääjohtajan sijainen

Asiakkaan lähipalvelut ja valtakunnalliset asiakkuuspalvelut sekä tietopalvelut toimivat Mäki-Lohiluoman alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.


Nina Nissilä, johtaja

IT-palvelut ja Yhteiset palvelut toimivat Nissilän alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

Johtoryhmän jäsenet


Jukka Helin, yhteisten palveluiden johtaja 


Sari Hänninen, palvelujohtaja, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut


Antti Jussila, palvelujohtaja, asiakkaan lähipalvelut


Ville Korhonen, ma. viestintäjohtaja (3.2.2022-30.11.2022)


Marina Lindgren, tietopalvelujohtaja


Jukka Melanen, IT-johtaja

Sihteeri ja johtoryhmän jäsen


Heli Korhola, johdon tukiyksikön johtaja

Henkilöstön edustaja


Tuula Hällfors-Laaksonen, pääluottamusmies