Neuvottelukunnat ja foorumit

Kelassa on kahdeksan neuvottelukuntaa, joista monen tehtävät on määritelty laissa. Näiden rinnalle on asetettu yksi foorumi. Neuvottelukunnissa ja foorumeissa on viranomaisten, yhteisöjen, etujärjestöjen ja Kelan henkilöstön edustus.