Kelan toimielinten palkkiot | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan toimielinten palkkiot

Kelan toimielimistä hallitukselle, valtuutetuille ja tilintarkastajille maksetaan palkkio. Neuvottelukuntien ja foorumien jäsenille ei makseta palkkiota.

Kelan valtuutetuille maksettavat palkkiot

Kuukausipalkkio:

 • puheenjohtaja 666,08 e/kk
 • valtuutettu 532,87 e/kk

Kokouspalkkio:

 • puheenjohtaja 166,52 e/kokous
 • valtuutettu 133,22 e/kokous

Eduskunta on määrittänyt valtuutettujen palkkion suuruuden Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön 9 §:ssä. Sen mukaan palkkion määrä on yksi viidestoistaosa kansanedustajalle maksettavasta vuotuisesta palkkiosta. Valtuutetun vuotuisesta palkkiosta maksetaan yksi kahdestoistaosa kuukausittain.

Puheenjohtaja saa valtuutetun palkkion lisäksi vuotuisen puheenjohtajan palkkion, jonka määrä on yksi neljäsosa valtuutetun palkkiosta. Myös puheenjohtajan vuotuisesta palkkiosta maksetaan yksi kahdestoistaosa kuukausittain.

Puheenjohtajalle, valtuutetulle ja varavaltuutetulle maksetaan kokouspalkkio jokaisesta valtuutettujen kokouksesta ja työvaliokunnan kokouksesta. Kokouspalkkion määrä on yksi neljäsosa kuukausipalkkiosta.

Kansanedustajan vuotuinen palkkio on määritelty edustajanpalkkiosta annetussa laissa (328/1947). Kansanedustajan kuukausipalkkiosta on säädetty tämän lain 1 momentissa. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö perustuu tähän lakiin.

Kelan hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudella 2023–2025

Kuukausipalkkio:

 • puheenjohtaja 900 e/kk
 • jäsen 600 e/kk

Kokouspalkkio:

 • puheenjohtaja 300 e/kokous
 • jäsen 300 e/kokous
 • henkilöstön edustaja 200 e/kokous

Palkkioista päättävät Kelan valtuutetut.

Kelan tilintarkastajille maksettavat palkkiot

Kuukausipalkkio:

 • tilintarkastajien puheenjohtaja 461,13 e/kk
 • tilintarkastaja 307,42 e/kk

Kokouspalkkio:

 • kokouspalkkio puheenjohtajalle ja tilintarkastajille 133,22 e

Palkkioista päättävät Kelan valtuutetut. Tilintarkastajan palkkion määrä on yksi kahdeskymmeneskuudesosa kansanedustajalle maksettavasta vuotuisesta palkkiosta. Puheenjohtajalle maksetaan tilintarkastajan palkkion lisäksi vuotuinen palkkio, jonka määrä on puolet tilintarkastajan palkkiosta. Puheenjohtajan ja tilintarkastajien vuotuisesta palkkiosta maksetaan kuukausittain yksi kahdestoistaosa.

Sivu päivitetty 2.5.2023

Mitä mieltä olet sivusta?