Tulosyksiköt

Kelan linjaorganisaation muodostavat viisi tulosyksikköä

  • asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö
  • etuuspalvelujen tulosyksikkö
  • IT-palvelujen tulosyksikkö
  • tietopalvelujen tulosyksikkö
  • yhteisten palvelujen tulosyksikkö

sekä kaksi toiminnallista yksikköä

  • johdon tukiyksikkö
  • viestintäyksikkö

Etuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa etuushakemusten ratkaisemisesta ja tekee ehdotuksia etuuslainsäädännön kehittämiseksi.

Tulosyksikköön kuuluvat myös Kelan kansainvälisten asioiden ratkaisukeskus, Kela Ahvenanmaa, vammaisten tulkkauspalvelukeskus, työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus ja rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste.

Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta.

Tulosyksikköön kuuluu kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

Kelan asiakkaiden puhelinpalvelusta vastaava yhteyskeskus toimii Joensuussa, Lieksassa, Jyväskylässä, Kemijärvellä ja Pietarsaaressa.

IT-palvelujen tulosyksikkö vastaa IT-kehittämis-, ylläpito- ja tuotantopalvelujen tuottamisesta Kelalle sekä Kelan tulosyksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden tekemien sopimusten mukaisille toimijoille.

Tietopalvelujen tulosyksikkö vastaa tietovarantojen keräämisen, jalostamisen ja hyödyntämisen palveluista ja tuotteista sekä kehittää niitä Kelan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.  

Yhteisten palvelujen tulosyksikkö vastaa esimerkiksi Kelan henkilöstö-, hankinta-, käännös- ja talouspalveluista. Perintäasioita hoitava Perintäkeskus kuuluu tähän tulosyksikköön.

Johdon tukiyksikkö tukee Kelan johtoa. Se vastaa esimerkiksi johtamisen palveluista, jotka edistävät Kelan strategian toteuttamista.

Viestintäyksikkö vastaa asiakas-, media- ja työyhteisöviestinnästä.

Sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisena toimintayksikkönä.

Lue lisää