Tulosyksiköt

Kelan linjaorganisaation muodostavat neljä tulosyksikköä

 • Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö
 • Etuuspalvelujen tulosyksikkö
 • ICT- ja kehittämispalvelujen tulosyksikkö
 • Yhteisten palvelujen tulosyksikkö

sekä kolme toiminnallista yksikköä

 • Johdon tukiyksikkö
 • Viestintäyksikkö

Etuuspalvelujen tulosyksikkö vastaa etuushakemusten ratkaisemisesta ja tekee ehdotuksia etuuslainsäädännön kehittämiseksi.

Tulosyksikköön kuuluvat myös Kelan kansainvälisten asioiden ratkaisukeskus, Kela Ahvenanmaa, Vammaisten Tulkkauspalvelukeskus, Työkyvyttömyyseläkkeiden ratkaisukeskus ja Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste.

Asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö  vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta.

Tulosyksikköön kuuluu kuusi alueellista asiakaspalveluyksikköä.

 • Eteläinen asiakaspalveluyksikkö
 • Pääkaupunkiseudun asiakaspalveluyksikkö
 • Itäinen asiakaspalveluyksikkö
 • Keskinen asiakaspalveluyksikkö
 • Läntinen asiakaspalveluyksikkö
 • Pohjoinen asiakaspalveluyksikkö

Kelan asiakkaiden puhelinpalvelusta vastaava Yhteyskeskus toimii Joensuussa, Lieksassa, Jyväskylässä, Kemijärvellä ja Pietarsaaressa.

ICT- ja kehittämispalvelujen tulosyksikkö vastaa etuuksien käsittelyn, tietojärjestelmien ja tietojärjestelmiin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Tulosyksikkö tuottaa ICT-palveluja Kelan asiakkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön käyttöön. Kanta-palvelut on osa ICT-ja kehittämispalvelujen tulosyksikköä.

Yhteisten palvelujen tulosyksikkö vastaa esimerkiksi Kelan henkilöstö-, hankinta-, käännös- ja talouspalveluista, tutkimuksesta, tilastoinnista sekä viestinnästä. Perintäasioita hoitava Perintäkeskus kuuluu tähän tulosyksikköön.

Johdon tukiyksikkö tukee Kelan johtoa. Se vastaa esimerkiksi johtamisen  palveluista, jotka edistävät Kelan strategian toteuttamista.

Viestintäyksikkö vastaa asiakas- asiakas-, media- ja työyhteisöviestinnästä.

Sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisena toimintayksikkönä.

Lue lisää