Tulosyksiköt | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Tulosyksiköt

Kelan linjaorganisaation muodostavat viisi tulosyksikköä

  • Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikkö
  • Valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö
  • IT-palvelujen tulosyksikkö
  • Tietopalvelujen tulosyksikkö
  • Yhteisten palvelujen tulosyksikkö

sekä kaksi toiminnallista yksikköä

  • johdon tukiyksikkö
  • viestintäyksikkö

Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikkö vastaa asiakaspalvelusta kaikissa palvelukanavissa sekä asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta.  

Tulosyksikköön kuuluu viisi alueellista asiakaspalveluyksikköä.  

Ahvenanmaalla asuvia palvelee Kela Ahvenanmaa

Lisäksi tulosyksikössä on palvelutoiminnan kehittämisyksikkö 

Katso yhteystiedot

Valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikköön kuuluu 4 palveluyksikköä, asiantuntijalääkäriyksikkö, etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö sekä asiakkuusyksikkö.

Tulosyksikköön kuuluu neljä valtakunnallista palvelukeskusta.  

Lisäksi tulosyksikössä on asiakkuusyksikkö, asiantuntijalääkäriyksikkö ja etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikkö.  

Katso yhteystiedot

IT-palvelujen tulosyksikkö vastaa IT-kehittämis-, ylläpito- ja tuotantopalvelujen tuottamisesta Kelalle sekä Kelan tulosyksiköiden ja toiminnallisten yksiköiden tekemien sopimusten mukaisille toimijoille.  

Katso yhteystiedot

Tietopalvelujen tulosyksikkö vastaa tietovarantojen keräämisen, jalostamisen ja hyödyntämisen palveluista ja tuotteista sekä kehittää niitä Kelan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.  Tulosyksikkö vastaa Kanta-palveluista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietopalveluista. 

Katso yhteystiedot

Yhteisten palvelujen tulosyksikkö vastaa esimerkiksi Kelan henkilöstö-, hankinta-, käännös- ja talouspalveluista. Perintäasioita hoitava Perintäkeskus kuuluu tähän tulosyksikköön.  

Katso yhteystiedot

Johdon tukiyksikkö tukee Kelan johtoa. Se vastaa esimerkiksi johtamisen palveluista, jotka edistävät Kelan strategian toteuttamista.  
Viestintäyksikkö vastaa asiakas-, media- ja työyhteisöviestinnästä.  
Sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisena toimintayksikkönä.  

Kelan organisaation muodostavat viisi tulosyksikköä: Asiakkaan lähipalvelujen tulosyksikkö, Valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosyksikkö, IT-palvelujen tulosyksikkö, Tietopalvelujen tulosyksikkö, Yhteisten palvelujen tulosyksikkö sekä kaksi toiminnallista yksikköä: Johdon tukiyksikkö ja Viestintäyksikkö.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?