Tavoiteajat etuushakemusten käsittelylle | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tavoiteajat etuushakemusten käsittelylle

Joidenkin etuuksien hakemukset pitää lain mukaan käsitellä tietyssä ajassa. Esimerkiksi perustoimeentulotuen hakemukset pitää lain mukaan käsitellä 7 arkipäivässä. Lisäksi Kela asettaa etuuksien käsittelylle vuosittain tavoiteajat, jotka ovat suosituksia.

Tavoiteajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään aina jonkin verran tavoiteaikaa nopeammin, osa hitaammin. Aina ei hakemusta saada ratkaistua tavoiteajassa.

 • Sotilasavustus: 2 viikkoa
 • Eläkkeensaajan asumistuki: 4 viikkoa
 • Yleinen asumistuki: 3 viikkoa
 • Eläkkeensaajan asumistuki: 4 viikkoa
 • Kansaneläkkeet: 5 viikkoa
 • Takuueläke: 5 viikkoa
 • Työkyvyttömyyseläkehakemukset: 11 viikkoa
 • Kuntoutustuen (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) jatkohakemukset: 7 viikkoa

Kansainvälisten hakemusten käsittely voi kestää kauemmin kuin etuuden annettu tavoiteaika tai ilmoitettu keskimääräinen käsittelyaika. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa hakija on saanut hoitoa ulkomailla. Lue lisää: Miksi kansainvälisen hakemuksen käsittely kestää pidempään?

 • Kuntoutusraha: 3 viikkoa kuntoutuspäätöksen saamisen jälkeen
 • Nuoren kuntoutusraha ja oppisopimuskoulutus: 5 viikkoa      
 • Kuntoutusratkaisut: 5 viikkoa
 • Elatusapuvelan maksuvapautus: 4 viikkoa
 • Elatustuki: 3 viikkoa
 • Erityishoitoraha: 3 viikkoa
 • Lapsilisä: 2 viikkoa
  • Päätös syntymässä olevan lapsen lapsilisästä tehdään lapsen syntymää seuraavan kuun puolen välin jälkeen.
 • Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki: 2 viikkoa
 • Vanhempainpäivärahat: 5 viikkoa
  • Päätös vanhempainpäivärahasta on kuitenkin mahdollista tehdä aikaisintaan etuuden alkamista edeltävän kuukauden 6. päivänä, jolloin Kela saa etuuden määräytymisperusteet  tulorekisteristä.
 • Äitiysavustus: 2 viikkoa
 • Lomakustannuskorvaus: 5 viikkoa
 • Perhe-eläkkeet (leskeneläke ja lapseneläke): 2 viikkoa
 • Korkoavustus: 2 viikkoa
  • Ratkaisemme korkoavustushakemuksia puolivuotiskausittain. Alkuvuoden korkojen korkoavustushakemus voidaan ratkaista aikaisintaan kesäkuussa ja loppuvuoden korkojen hakemus aikaisintaan joulukuussa.
 • Koulumatkatuki: 2 viikkoa
 • Opintotuki ja opintolainahyvitys: 2 viikkoa
  • Voimme tehdä päätöksen opintolainahyvityksestä vasta, kun olemme saaneet pankilta tiedon opintolainan määrästä. Kevätlukukauden aikana suoritetuista tutkinnoista saamme tiedon 10.10. jälkeen ja syyslukukauden aikana suoritetuista tutkinnoista 10.3. jälkeen.
 • Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki:
  • Uudet hakemukset; 19 päivää
  • Jatkohakemukset: 1 viikko
 • Erityishoitoraha: 3 viikkoa
 • Lääkkeiden korvausoikeudet: 3 viikkoa
 • Lääkkeiden lisäkorvaus: 3 viikkoa
 • Sairaanhoito- ja matkakorvaukset: 2 viikkoa
 • Sairauspäiväraha: 4 viikkoa
 • Tartuntatautipäiväraha: 4 viikkoa

Kansainvälisten hakemusten käsittely voi kestää kauemmin kuin annettu tavoiteaika tai ilmoitettu keskimääräinen käsittelyaika. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa hakija on saanut hoitoa ulkomailla. Lue lisää: Miksi kansainvälisen hakemuksen käsittely kestää pidempään?

 • Vammaisetuudet (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki): 4 viikkoa
 • Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu: 3 viikkoa 
Sivu päivitetty 13.11.2023