Kelan hankinnat | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan hankinnat

Kela on merkittävä hankintayksikkö, joka toteuttaa vuosittain yli 100 kilpailutusta. Hankinnan kohteet vaihtelevat vaativista ICT-hankinnoista erilaisiin tavara- ja palveluhankintoihin sekä urakkahankinnoista monenlaisiin etuushankintoihin.

Kela noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Myös sisäinen hankintastrategia ja siihen perustuva Kelan oma hankintaohjeistus ohjaavat Kelan hankintoja.

Kelan hankinnoissa pyritään käyttämään tehokkaasti hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Hankinnat toteutetaan hankintalain mukaisia keskeisiä periaatteita kunnioittaen: hankintamenettelyyn osallistuvia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä ja hankinnoissa toimitaan avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Kaikista EU:n laajuisista ja kansallisista hankinnoista julkaistaan ilmoitukset HILMAssa (hankintailmoitukset.fi). Kelalla on käytössään sähköinen kilpailutusjärjestelmä Tarjouspalvelu (tarjouspalvelu.fi), jossa on nähtävillä käynnissä olevien kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat.

Kelan hankintatoimi on keskitetty kahteen yksikköön. Hankintapalveluryhmä toteuttaa IT-hankintoja lukuun ottamatta lähes kaikki hankinnat, jotka ylittävät hankintalain mukaiset kynnysarvot. IT-hankintaryhmä vastaa IT-hankintojen toteuttamisesta.

Yhteystiedot

hankintapalvelut@kela.fi

it.tarjouskilpailut@kela.fi

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?