Äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta

Äitiyspakkauksen sisältö vaihtuu vuosittain. Pakkaukseen sisällytettävät tuotteet valitaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti julkisen tarjouskilpailun perusteella. Kilpailutuksessa käytetään avointa hankintamenettelyä, joten kaikki äitiyspakkaukseen tuotteitaan haluavat yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun.

Kilpailutus järjestetään vuosittain syksyllä reilu vuosi ennen pakkauksen jakelun aloittamista. Esimerkiksi vuoden 2025 äitiyspakkauksen kilpailutus käynnistyi syksyllä 2023.

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Kela julkaisee hankintailmoituksen sähköisessä HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoituksessa on linkki sähköiseen tarjouspalveluun, josta löytyvät tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyynnössä kerrotaan muun muassa se, mitä tuotteita pakkaukseen hankitaan, millaiset ovat niiden valinta- ja vertailuperusteet sekä mitä soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille on asetettu.

Yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun jättämällä Kelalle tarjouksen tarjouspalvelussa. Tarjous on jätettävä Kelan ilmoittamassa määräajassa. Sähköisesti jätettävän tarjouksen ohella tarjoajien täytyy toimittaa tarjoamistaan tuotteista mallikappaleet Kelan Pitäjänmäen toimitaloon. Niiden perusteella arvioidaan tuotteiden laatua.

Tuotteiden valinta

Kelan äitiysavustusraatiin kuuluu edustajat Kelasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta sekä Vantaan kaupungin neuvolasta. Kilpailutuksen kautta saadut tuotteet arvioidaan, tuotteet pestään ja niitä testataan käytännössä. Raati valmistelee ehdotuksen pakkaukseen valittavista tuotteista. 

Äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden kustannukset voivat olla yhteensä enintään 170 euroa (alv 0 %). Äitiyspakkaukseen valitaan tuotteita, jotka ovat äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeimpiä.

Tuotteet valitaan tuotekohtaisesti (positiot) joko halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudellinen edullisuus tarkoittaa sitä, että hinnan ohella huomioidaan myös laatu. Viime vuosina Kela on kiinnittänyt erityistä huomiota tuotteiden laatuun. Vuoden 2022 pakkauksessa lähtien laadun painoarvo on ollut 80 prosenttia ja hinnan painoarvo 20 prosenttia.

Kela tekee tuotteiden valinnasta kirjallisen hankintapäätöksen, joka lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille.

Tuotteiden toimittaminen pakkaukseen

Kela tekee kirjalliset hankintasopimukset niiden toimittajien kanssa, joiden tuotteita on valittu äitiyspakkaukseen. Tuotteiden tilaamisesta ja pakkaamisesta sekä äitiyspakkauksen postittamisesta asiakkaille huolehtii ulkopuolinen yritys, jonka kanssa Kelalla on sopimus.

Lue lisää

Sivu päivitetty 24.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?