Äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta

Äitiyspakkauksen sisältö vaihtuu vuosittain. Pakkaukseen sisällytettävät tuotteet valitaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti julkisen tarjouskilpailun perusteella. Kilpailutus toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen, joten kaikki äitiyspakkaukseen tuotteitaan haluavat yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun.

Kilpailutus järjestetään syksyisin reilu vuosi ennen pakkauksen jakelun aloittamista. Esimerkiksi vuoden 2020 äitiyspakkauksen kilpailutus käynnistyy syksyllä 2018.

Kelan äitiysavustusraatiin kuuluu edustajat Kelasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) sekä Espoon kaupungin neuvolasta. Raati arvioi kilpailutuksen kautta saadut tuotteet ja valmistelee ehdotuksen pakkaukseen valittavista tuotteista. Tuotteet mm. pestään, ja niitä testataan muutenkin käytännössä.

Tarjouskilpailuun osallistuminen

Kela julkaisee hankintailmoituksen sähköisessä HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoituksessa on linkki sähköiseen Hanki-palveluun, josta löytyvät tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyynnössä kerrotaan mm. mitä tuotteita pakkaukseen hankitaan, millaiset ovat niiden valinta- ja vertailuperusteet sekä mitä soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille on asetettu.

Yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuun jättämällä Kelalle asetetussa määräajassa tarjouksen Hanki-palvelussa. Sähköisesti jätettävän tarjouksen ohella tarjoajien tulee toimittaa tarjoamistaan tuotteista mallikappaleet Kelan Pitäjänmäen toimitaloon. Niiden perusteella arvioidaan tuotteiden laatua.

Tuotteiden valinta

Äitiyspakkaukseen valittavien tuotteiden kustannukset voivat olla yhteensä enintään 170 euroa (alv 0 %). Äitiyspakkaukseen valitaan tuotteita, jotka ovat äidin ja lapsen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeimpiä.

Tuotteiden valinnat tehdään tuotekohtaisesti (positiot) joko halvimman hinnan tai kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Vertailu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella tarkoittaa sitä, että hinnan ohella huomioidaan myös laatu  (tuotteen toiminnallisuus ja esteettisyys). Kela tekee tuotteiden valinnasta kirjallisen hankintapäätöksen, joka lähetetään tiedoksi kaikille tarjoajille.

Tuotteiden toimittaminen pakkaukseen

Kela tekee äitiyspakkaukseen valittujen tuotteiden toimittajien kanssa kirjalliset hankintasopimukset. Tuotteiden tilaamisesta ja pakkaamisesta sekä äitiyspakkauksen postittamisesta asiakkaille huolehtii ulkopuolinen yritys, jonka kanssa Kelalla on sopimus.

Lue lisää