Näin tarjoat | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Näin tarjoat

Kelan tarjouspyynnöt julkaistaan Hilmassa ja tarjouspalvelussa. Kela ilmoittaa tarjouspyynnöistä ja tietopyynnöistä kela.fi-sivustolla vain rajoitetusti.

Jätä tarjouksesi tarjouspalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Tarjousta ei voi jättää muulla tavalla.

Vinkkejä tarjouksen tekemiseen

  1. Varaa tarjouksen tekemiseen riittävästi aikaa.
  2. Lue tarjouspyyntöasiakirjat huolellisesti läpi.
  3. Täytä tarjous huolellisesti, tarkista sen sisältö ja varmista, että pyydetyt liitteet ovat mukana. Tarjoaja vastaa tarjouksestaan. Kela voi pyytää vain rajoitetusti lisäselvityksiä puutteelliseen tai ristiriitaisia tietoja sisältävään tarjoukseen.
  4. Tutustu tarjouspyyntöön hyvissä ajoin. Esitä mahdolliset tarjouspyyntöä ja -kilpailua koskevat kysymyksesi tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla ja ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Kysy tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla, jos et ole varma siitä, että ymmärrät mitä tarjouspyynnössä tarkoitetaan.
  5. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Se tarkoittaa sitä, että tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan tulee olla tarjouspyynnössä asetettujen vähimmäisvaatimusten mukainen.
  6. Tarjoajan tulee hyväksyä tarjouspyynnössä määritellyt sopimusehdot. Tarjoaja ei saa asettaa tarjouksessaan omia ehtoja tai varaumia.
  7. Jätä tarjous tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Tarjousta ei voi jättää määräajan jälkeen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 3.3.2023