Kontoutdrag i samband med utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kontoutdrag i samband med utkomststöd

När du ansöker om utkomststöd ska du lämna in kontoutdrag som bilaga till ansökan.

Om kontoutdrag eller andra nödvändiga uppgifter saknas i ansökan begär vi dem av dig innan vi utfärdar ett beslut.

Hurdant kontoutdrag behövs för ansökan?

Som bilaga till ansökan behövs ett kontoutdrag från banken. Av kontoutdraget ska framgå

  • kontonummer
  • kontoinnehavare
  • kontots start- och slutsaldo
  • kontots användningsändamål
  • kontotransaktionerna som en obruten lista
  • uppgift om vilken tid kontoutdraget gäller.

I stället för ett kontoutdrag kan FPA godkänna en förteckning över kontotransaktioner endast om kontonumret och saldot syns, och förutsatt att förteckningen är oavbruten.

En skärmdump av kontotransaktionerna ur mobilbanken eller ett kvitto från en bankautomat duger inte som kontoutdrag.

Första ansökan

För den första ansökan behövs kontoutdrag för de senaste 2 månaderna för alla inhemska och utländska konton som var och en av familjemedlemmarna har, inklusive spelkonton. Med familjemedlem avses här dem som meddelas ett gemensamt beslut om utkomststöd.

Ansökan om fortsatt stöd

Kontoutdrag ska lämnas in i samband med en ansökan om fortsatt utbetalning, om vi har bett om det i det föregående beslutet. I beslutet om utkomststöd ser du under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen” vilka kontoutdrag och övriga bilagor som behövs för nästa ansökan. Läs igenom beslutet noggrant.

Lämna in kontoutdrag tillsammans med ansökan

Handläggningen av din ansökan går snabbare om du lämnar in kontoutdraget genast i samband med din ansökan. Om kontoutdraget eller någon annan nödvändig bilaga saknas ringer FPA dig och ber dig lämna in den bilaga som saknas eller skickar FPA ett meddelande i MittFPA eller ett brev till dig.

Om vi trots vår begäran inte för de nödvändiga bilagorna kan FPA inte bevilja grundläggande utkomststöd.

Så här skickar du kontoutdrag till FPA

  1. Ladda först ner kontoutdragen från nätbanken till datorn i pdf-format, eller ta skärmdumpar av dem. Kontoutdragen kan också fotograferas eller skannas. Det viktiga är att alla sidor av kontoutdraget kommer med.
  2. Lämna in kontoutdragen och andra bilagor till ansökan om utkomststöd i MittFPA. Logga in i MittFPA med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Se en video om hur man skickar kontoutdrag

Videon visar hur man hämtar ett kontoutdrag från nätbanken och skickar det till FPA. Längd 3 min. 45 s., undertexter på svenska.

 

Också på FPA:s serviceställen går det bra att sköta sina ärenden via e-tjänsten. På de flesta av serviceställena står datorer, skannrar och skrivare till kundernas förfogande, och man kan också få handledning i hur apparaterna ska användas.

Ett annat alternativ är att du skickar kontoutdragen i pappersform till FPA. Skicka i så fall kontoutdragen per post till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Bankernas egna anvisningar om kontoutdrag

Nedan finns en förteckning över bankernas anvisningar om hur man får ett kontoutdrag. Om du har frågor om kontoutdrag ska du kontakta din egen bank. Genom att klicka på länken kommer du till bankens egen webbsida.

Läs mer

Aktuellt

En person läser en bok på balkongen.

Ansöker du om utkomststöd? Kom ihåg kontoutdraget!

När du ansöker om utkomststöd ska du lämna in kontoutdrag som bilaga till ansökan.

Läs mer

 

Senast ändrad 22.5.2024