Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle ensimmäisen kerran kevätlukukaudelta 2021. Voit maksaa terveydenhoitomaksun OmaKelassa.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

Maksuvelvollisuus määräytyy suoritettavan tutkinnon ja läsnäoloilmoituksen perusteella. Mitkään muut asiat eivät vaikuta maksuvelvollisuuteen. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveydenhuollon palveluja, tai siksi, ettet saa opintotukea.  

Sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja

 • opiskelet ammattikorkeakoulussa ja suoritat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoa
 • opiskelet yliopistossa ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
 • opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) eli olet Maanpuolustuskorkeakoulun niin sanottu siviiliopiskelija.

Jos lähdet Suomesta ulkomaille opiskelijavaihtoon, suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sinulla on oikeus opiskeluterveydenhuoltoon ja sinun pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Jos olet valmistunut syyslukukaudella, et maksaterveydenhoitomaksua seuraavalta kevätlukukaudelta. Et myöskään saa käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukaudella.

Jos saat opintosi tehtyä syyslukukaudella, mutta valmistut ja saat tutkintotodistuksen vasta kevätlukukaudella, maksat kevätlukukauden terveydenhoitomaksun ja saat käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti.

Usein kysyttyä: Kenen pitää maksaa terveydenhoitomaksu
 

Kenen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua?

Sinulla ei ole oikeutta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon etkä ole maksuvelvollinen, jos

 • olet ilmoittautunut poissa olevaksi lukukaudelta
 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- tai tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun.

Maksun määrä ja maksaminen

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Se maksetaan Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta eli 2 kertaa vuodessa. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa oma-aloitteisesti. Maksettava summa määritellään valtioneuvoston asetuksella, ja se voi muuttua vuosittain.

Voit maksaa maksun, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksu vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Esimerkiksi kevätlukukauden 2021 ja syyslukukauden 2021 maksut voit maksaa kerralla. Sen sijaan syksyllä 2021 voit maksaa vain syyslukukauden 2021 terveydenhoitomaksun, koska kevätlukukauden 2022 terveydenhoitomaksun määrä ei ole vielä tiedossa syksyllä 2021.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Mitä käy, jos en maksa maksua

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, Kela perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Jos saat toimeentulotukea, terveydenhoitomaksu voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menona.

Usein kysyttyä: Miten maksan terveydenhoitomaksun

Mitä palveluja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) verkkosivuilla kerrotaan opiskeluterveydenhuollon palveluista.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu.

Usein kysyttyä: Kuka saa käyttää YTHS:n palveluja

Lue lisää