Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Tammikuusta 2021 alkaen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle.

Maksuvelvollisia ovat läsnä olevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat

  • ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
  • alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. 

Tilauskoulutusopiskelijat tai vaihto-opiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

Korkeakouluopiskelija maksaa terveydenhoitomaksun oma-aloitteisesti Kelalle. Ensimmäisen kerran korkeakouluopiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle kevätlukukaudelta 2021. Siihen asti yliopisto-opiskelijat maksavat YTHS-maksun ylioppilaskunnalle.

Lukukausittain maksettava terveydenhoitomaksu kattaa koko opiskeluterveydenhuollon, eikä palvelujen käyttämisestä peritä erillisiä käyntimaksuja. Opiskeluterveydenhuollon palveluista ja palveluverkosta voit lukea Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön verkkosivuilta.

Tarkempaa tietoa maksamisen käytännöistä tulee tälle sivulle syksyllä 2020.

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta

Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Lain tavoitteena on turvata hyvin toimivat ja yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille.

YTHS:n tuottamat palvelut laajenevat 1.1.2021 koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Siitä lähtien vastuu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja terveydenhoitomaksujen keräämisestä siirtyy Kelaan.

Lue lisää