Hoitopaikka

Saat yleensä korvausta vakinaisesta osoitteestasi lähimpään yksityisen tai julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaan tehdystä matkasta.

Jos menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa matkakulut yleensä sinne, missä kuntoutus järjestetään. Matkakulujen korvaamiseen liittyvät asiat selvitetään kuntoutuksen hakemisen yhteydessä. Jos kuntoutuksen matkakulujen korvaamiseen liittyy rajoitteita, se kerrotaan sinulle kuntoutuspäätöksessä.

Palveluseteli ja terveydenhuollon valinnan vapaus

Jos saat kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksen tai palvelusetelin, Kela korvaa matkakulut siihen hoitopaikkaan, josta saat hoidon.

Jos olet valinnut hoitopaikan valinnan vapauden perusteella, saat perusterveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvausta enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta oman kunnan pääterveyskeskukseen. Pääterveyskeskus on terveyskeskus, josta on saatavilla kunnan laajimmat terveydenhuollon palvelut.

Erikoissairaanhoitoon tehty matka korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Matka yksityisen terveydenhuollon hoitopaikkaan korvataan samoin kuin julkiseen terveydenhuoltoon tehty matka silloin, kun siellä annettu hoito tai tutkimus oikeuttaa Kela-korvaukseen.

Lue lisää