Terveydenhuoltomenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea terveydenhuoltomenoihin.

Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä hyväksytä erikseen menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ilman reseptiä ostettavat itsehoitolääkkeet, perusvoiteet, vitamiinit ja laastarit.

Perusosaan sisältyvien terveydenhuoltomenojen lisäksi tiettyjä terveydenhuoltomenoja voidaan hyväksyä myös muina perusmenoina:

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Kela voi ottaa perustoimeentulotuessa huomioon sellaisia terveydenhuollon maksuja, jotka ovat aiheutuneet julkisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä Suomessa.

Maksamasi asiakasmaksu voidaan huomioida menona perustoimeentulotuen määrää laskettaessa Kelassa. Toimeentulotukena maksettu asiakasmaksu ei kerrytä julkisen terveydenhuollon vuotuista omavastuuta eli maksukattoa. Jos kunta on järjestänyt palvelun palvelusetelillä, voidaan palvelusetelillä ostetusta palvelusta huomioida menona se määrä, mitä palvelu olisi maksanut kunnan itse tuottamana eli julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun osuus.

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista voidaan hyväksyä toimeentulotuessa esimerkiksi:

  • lääkärin ja hammashoidon maksut (esim. terveyskeskusmaksut)
  • tilapäisen kotisairaanhoidon tai muun terveydenhuollon työntekijän suorittaman kotikäynnin maksut
  • poliklinikkamaksut 
  • sairaalan potilasmaksut
  • hoitoon liittyvän lääkärinlausunnon maksut
  • julkisen terveydenhuollon fysioterapian maksut.

Lisäksi voidaan hyväksyä Kelan kuntoutuksena korvaamien psykoterapioiden omavastuuosuudet, ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) asiakasmaksut ja ylioppilaskuntien pakollisten jäsenmaksujen terveydenhoitomaksu-osuus.

Yksityisen terveydenhuollon kustannukset voidaan ottaa huomioon vain poikkeustilanteissa.

Julkisen terveydenhuollon matkakulut

Voit saada toimeentulotukea matkakustannuksiin, jotka aiheutuvat matkoista julkiseen terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen, jos matkat ovat Kela-korvattavia. Kela voi maksaa perustoimeentulotukea matkojen omavastuuosuudesta.

Voit saada maksusitoumuksen matkaan julkisen terveydenhuollon palveluun, jos et pysty maksamaan sitä itse ja muut perustoimeentulotuen saamisen edellytykset täyttyvät. Kela korvaa matkan halvimman matkustustavan mukaan, mutta ottaa huomioon sairautesi ja sen hetkisen terveydentilasi.

Voit saada maksusitoumuksen myös Kelan korvaaman taksimatkan omavastuuosuutta varten, jos vuotuinen matkakattosi ei ole ylittynyt.

Tilaa taksi tilausvälityskeskuksen kautta ja kerro tilauksen yhteydessä, että omavastuuosuus on laskutettava.

Suun ja hampaiden hoito

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea suun ja hampaiden hoitoihin liittyviin menoihin, kun hoidot tapahtuvat julkisessa terveydenhuollossa. Julkisen terveydenhuollon yksiköt tilaavat tarvittaessa hammasproteettiseen hoitoon liittyvän teknisen työn yksityiseltä hammasteknikolta.

Silmälasit

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea silmälasien hankintaan.

Saat maksusitoumuksen sopimuksen mukaiseen optikkoliikkeeseen, joka on Kelan kilpailuttama. Tällaisen liikkeen hintataso on selvästi yleistä hintatasoa edullisempi. Kela korvaa toimeentulotukena vain sen, mitä silmälasit olisivat maksusitoumuksella hankittuna tulleet maksamaan.

Voit ostaa optikkoliikkeestä maksusitoumukseen merkittyä hintaa kalliimmatkin silmälasit, mutta Kela korvaa vain sitoumuksen mukaisen hinnan. Maksat siis ylittävän osan itse.

Jos ostat silmälasit ilman maksusitoumusta tai muualta kuin maksusitoumuksen mukaisesta sopimusliikkeestä, silmälasien kustannuksista voidaan huomioida enintään se summa, jonka lasit olisivat maksusitoumuksella tulleet maksamaan.

Silmälasien hankintaan voi saada perustoimeentulotukea 3 vuoden välein. Erityisen painavasta syystä tukea voidaan myöntää useammin.

Ilmoita hakemuksen Lisätiedot-kohdassa, jos tarvitset maksusitoumuksen silmälaseihin.

Lue lisää