Terveydenhuoltomenot perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Terveydenhuoltomenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea terveydenhuoltomenoihin.

Vähäiset terveydenhuoltomenot sisältyvät toimeentulotuen perusosaan, eikä niitä hyväksytä erikseen menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi ilman reseptiä ostettavat itsehoitolääkkeet, perusvoiteet, vitamiinit ja laastarit.

Perusosaan sisältyvien terveydenhuoltomenojen lisäksi tiettyjä terveydenhuoltomenoja voidaan hyväksyä myös muina perusmenoina:

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Kela voi ottaa perustoimeentulotuessa huomioon sellaisia terveydenhuollon maksuja, jotka ovat aiheutuneet julkisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä Suomessa.

Maksamasi asiakasmaksu voidaan huomioida menona. Jos hyvinvointialue on järjestänyt palvelun palvelusetelillä, palvelusetelillä ostetusta palvelusta voidaan huomioida menona se määrä, mitä palvelu olisi maksanut hyvinvointialueen itse tuottamana eli julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun osuus.

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista voidaan hyväksyä toimeentulotuessa esimerkiksi:

  • lääkärin ja hammashoidon maksut (esim. terveyskeskusmaksut)
  • tilapäisen kotisairaanhoidon tai muun terveydenhuollon työntekijän suorittaman kotikäynnin maksut
  • poliklinikkamaksut 
  • sairaalan potilasmaksut
  • hoitoon liittyvän lääkärinlausunnon maksut
  • julkisen terveydenhuollon fysioterapian maksut.

Lisäksi voidaan hyväksyä Kelan kuntoutuksena korvaamien psykoterapioiden omavastuuosuudet ja korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Yksityisen terveydenhuollon kustannukset voidaan ottaa huomioon menona vain poikkeustilanteissa.

Julkisen terveydenhuollon matkakulut

Voit saada toimeentulotukea matkakustannuksiin, jotka aiheutuvat matkoista julkiseen terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen, jos matkat ovat Kela-korvattavia eli jos niistä voi saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen. Kela voi maksaa perustoimeentulotukea matkojen omavastuuosuudesta.

Voit saada maksusitoumuksen matkaan julkisen terveydenhuollon palveluun, jos et pysty maksamaan sitä itse ja muut perustoimeentulotuen saamisen edellytykset täyttyvät. Kela korvaa matkan halvimman matkustustavan mukaan, mutta ottaa huomioon sairautesi ja sen hetkisen terveydentilasi.

Voit saada maksusitoumuksen myös Kelan korvaaman taksimatkan omavastuuosuutta varten, jos vuotuinen matkakattosi ei ole ylittynyt. Kela voi suostumuksellasi välittää maksusitoumuksen sähköisesti taksin tilausvälityskeskukseen. Lue tästä, mitä suostumuksen antaminen tarkoittaa (pdf)

Tilaa taksi tilausvälityskeskuksen kautta.

Suun ja hampaiden hoito

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea suun ja hampaiden hoitoihin liittyviin menoihin, kun hoito annetaan julkisessa terveydenhuollossa. Julkisen terveydenhuollon yksiköt tilaavat tarvittaessa hammasproteettiseen hoitoon liittyvän teknisen työn yksityiseltä hammasteknikolta. Julkisen terveydenhuollon pitää vastata myös hammasproteesin hankinnasta, korjauksesta ja pohjauksesta.

Silmälasit

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea silmälasien hankintaan vain, jos ne ovat silmäsairauden tai puutteellisen näkökyvyn takia tarpeelliset.

Ilmoita hakemuksessa, jos tarvitset maksusitoumuksen silmälaseihin. Kirjoita myös, onko sinulla silmälasit tällä hetkellä, milloin ne on hankittu ja mistä syystä tarvitset uudet silmälasit.

Saat maksusitoumuksen Kelan kilpailuttamaan optikkoliikkeeseen.
Voit ostaa optikkoliikkeestä maksusitoumukseen merkittyä hintaa kalliimmatkin silmälasit, mutta Kela korvaa vain sitoumuksen mukaisen hinnan. Maksat siis ylittävän osan itse.

Jos ostat silmälasit ilman maksusitoumusta, silmälasien kustannuksista voidaan huomioida enintään se summa, jonka lasit olisivat maksusitoumuksella tulleet maksamaan Kelan kilpailuttamassa optikkoliikkeessä.

Silmälasien hankintaan voi saada perustoimeentulotukea 3 vuoden välein. Erityisen painavasta syystä tukea voidaan myöntää useammin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.8.2022