Kurser för personer med hjärtsjukdomar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med hjärtsjukdomar

FPA ordnar rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar och familjekurser för barn med hjärtsjukdomar och deras familjer.

På en rehabiliteringskurs för vuxna med hjärtsjukdomar får du stöd för att hantera din livssituation samt verktyg för att förstå de utmaningar som din sjukdom medför och för att kunna lösa praktiska problem. För att delta i kursen behöver du vara motiverad att delta i rehabilitering som genomförs i grupp.

Familjekurserna för barn är avsedda för barn under skolåldern och barn i lågstadie- och högstadieåldern samt deras familjer. På en familjekurs får barnet och familjen stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut sin livssituation. Syftet med rehabiliteringen är bland annat att trygga funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård.  På kursen får familjen också information om barnets sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på familjens bostadsort.

Senast ändrad 5.3.2024