Rehabiliteringskurs för vuxna med hjärtsjukdomar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringskurser för vuxna med hjärtsjukdomar

En rehabiliteringskurs för personer med hjärtsjukdomar lämpar sig för den som

 • har kranskärlssjukdom och dessutom har
  • flera riskfaktorer för kranskärlssjukdom eller
  • angina pectoris-symtom som begränsar funktionsförmågan eller
  • har genomgått bypassoperation eller
  • har genomgått ballongvidgning
 • har genomgått en klaffoperation
 • har hjärtinsufficiens, kardiomyopati, hjärtsarkoidos eller någon sällsynt eller medfödd hjärtsjukdom.

Kolla serviceproducenter

Kurser för personer med hjärtsjukdomar ordnas i hela Finland, och du kan välja en lämplig serviceproducent var som helst i landet.

Serviceproducenter

Du kan söka till en rehabiliteringskurs för personer med hjärtsjukdomar om du inte längre befinner dig i initialfasen av behandlingen av din sjukdom och din situation har stabiliserat sig så mycket att du klarar av att delta i rehabilitering i grupp.

Dessutom måste du ha tillräcklig självständig funktionsförmåga för att klara av att delta i kursen utan ständig assistans.

Personer över 68 år kan söka till en kurs för personer med hjärtsjukdomar, om de har svårigheter med att klara av egenvård eller med att regelbundet följa upp sin sjukdom.

Observera:

Det rekommenderas att ditt hjärta har undersökts inom de senaste 6 månaderna och att ditt hälsotillstånd har konstaterats vara tillräckligt bra för att du ska kunna delta i rehabilitering.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd och handledning för att klara av din livssituation och din vardag. Kursen syftar till att öka dina resurser och färdigheter så att du mångsidigt kan delta i olika aktiviteter i din livsmiljö och i samhället.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 15 dygn och genomförs i 3 perioder. En vuxen närstående kan delta i rehabiliteringen tillsammans med dig under 2 dygn. Ni kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före rehabiliteringen samt mellan och efter rehabiliteringsperioderna.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en kardiolog eller en specialist i inre medicin som är förtrogen med hjärtsjukdomar
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en fysioterapeut
 • en psykolog
 • en näringsterapeut.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?