Familjekurs för barn med hjärtsjukdomar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurser för barn med hjärtsjukdomar

En familjekurs för barn med hjärtsjukdomar lämpar sig för barn

  • som har en diagnostiserad hjärtsjukdom, till exempel ett medfött strukturellt hjärtfel, svår rytmstörning eller en hjärtmuskelsjukdom
  • vars sjukdom tillåter att barnet deltar i rehabilitering i kursform.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökorden ”hjärtsjukdom”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • barn under skolåldern och deras familjer
  • barn i årskurserna 1–6 och 7–9 och deras familjer.

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets sjukdom. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe och den omfattar 5 dygn. 

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och högst 2 syskon per barn. Om ytterligare syskon önskar delta i rehabiliteringen kontaktar FPA serviceproducenten för att komma överens om de praktiska arrangemangen och för att säkerställa att lokalerna är tillräckliga. Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar familjen före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialist i barnkardiologi
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en fysioterapeut eller idrottsinstruktör 
  • en psykolog
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån familjens individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?