Insamling och sändning av uppgifter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Insamling och inlämning av uppgifter

Utvärdering och rapportering av rehabiliteringens effekter utgör en del av klientens rehabiliteringsprocess och FPA:s rapporteringssystem. Utifrån rapporterna utvecklar FPA rehabiliteringstjänsterna i en ännu mer klient- och målorienterad riktning. Serviceproducenten ska samla in utvärderingsuppgifter av klienterna och skicka uppgifterna till FPA.

Insamling av uppgifter av klienten

Informera klienten om den mätning av arbets- och funktionsförmågan som utförs under rehabiliteringen samt om undersökningen om rehabiliteringens effekter. Be att klienten ger sitt skriftliga samtycke till att hens uppgifter får skickas till FPA.

Det är frivilligt för klienten att delta i undersökningen om rehabiliteringens effekter. Klientens beslut att delta eller inte delta i undersökningen påverkar inte klientens rehabilitering eller möjligheter att få FPA-rehabilitering i framtiden.

Inlämning av uppgifter till FPA

Skicka uppgifterna till FPA via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat. Du ska skicka uppgifterna före utgången av mars kalenderåret efter att mätningen genomfördes. Om mätningen genomfördes exempelvis 6.8.2023 ska uppgifterna vara hos FPA senast 31.3.2024.

Du kan utan tidsbegränsning skicka in resultat av inledande mätningar också för året före mätningsåret. Syftet med den här flexibiliteten är att säkerställa att FPA också får inledande mätningar som referenspunkter till alla avslutande mätningar och uppföljningsmätningar.

Så här loggar du in i systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat

För att kunna logga in behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Logga in i systemet med Suomi.fi-identifikation. 

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. För systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat behöver du Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden för producenter av rehabiliteringstjänster. Du måste begära fullmakt av den organisation som du representerar och som kan bevilja dig fullmakten.

System för uppföljning av rehabiliteringsresultat

Skicka de insamlade uppgifterna via systemet för uppföljning av rehabiliteringsresultat.

Logga in i tjänsten

Läs mer

Senast ändrad 10.1.2024