Min egen väg | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Min egen väg

Min egen väg rehabilitering är avsedd för unga individer i åldern 16–29 år som behöver stöd i sina studier eller arbetsliv på grund av en neuropsykiatrisk störning. Rehabiliteringen genomförs genom individuella och gruppöverläggningar.

Min egen väg -serviceproducenter

Se uppgifter om serviceproducenter som erbjuder Min egen väg-rehabilitering.

Serviceproducenter

Du kan ansöka om Min egen väg-rehabilitering om du har någon av följande diagnoser:

 • autismspektrumstörning utan kognitiv utvecklingsstörning (Aspergers syndrom)
 • aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD).

Ett annat villkor är att du behöver stöd

 • i studierna
 • i arbetslivet
 • för att stärka dina sociala färdigheter eller
 • för att utveckla din förmåga att hantera vardagen.

Utöver det kan du ha diagnostiserats med en psykiatrisk störning som du får behandling för inom hälso- och sjukvården.

Rehabiliteringstjänsten Min egen väg är avsedd för personer som inte har rätt till krävande medicinsk rehabilitering. Om du får krävande medicinsk rehabilitering kan du inte få Min egen väg-rehabilitering.

Genomförande av rehabiliteringen

Rehabiliteringen pågår i högst 1 år. 

I rehabiliteringen ingår under ett år

 • 27 individuella möten
 • 10 gruppmöten
 • 1–2 gruppmöten för dina närstående.

I slutet av rehabilitering deltar du ytterligare i 3 uppföljningsmöten.

Mötena ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i din vardagsmiljö, exempelvis hemma hos dig, på läroanstalten eller arbetsplatsen. En del av mötena kan genomföras via distansförbindelse. Gruppmötena för närstående ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe eller i något annat separat mötesrum.

Målen för rehabiliteringen

Min egen väg-rehabilitering ger dig

 • bättre beredskap och färdigheter för studier och arbetsliv
 • handledning och träning i att hantera vardagen
 • stöd för att stärka dina sociala färdigheter.

Syftet med de individuella mötena och gruppmötena är att 

 • stärka dina studie- och arbetslivsfärdigheter
 • stärka din självkänsla
 • ge dig verktyg att identifiera symtom och beteende som beror på den neuropsykiatriska störningen
 • träna dina sociala och kommunikativa färdigheter
 • erbjuda dig kamratstöd.

Under gruppmötena för närstående ges de närstående

 • information om neuropsykiatriska störningar och hur de påverkar den ungas och de närståendes liv
 • möjlighet att få kamratstöd och att utbyta erfarenheter om till exempel hur man klarar av utmaningar i vardagen
 • stöd för att kunna hjälpa den unga att bli självständig.

Läs mer

Senast ändrad 4.3.2024