Så här ansöker du till Min egen väg rehabilitering | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om Min egen väg-rehabilitering

 1. Bifoga ett läkarutlåtande B eller en motsvarande medicinsk utredning, den rekommenderade rehabiliteringen och målen för rehabiliteringen framgår.
 2. Skicka ansökan i MittFPA. En vårdnadshavare kan ansöka om rehabilitering för ett minderårigt barns räkning i MittFPA.
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA. Om du ansöker om rehabilitering för ett barn, gå till Sköta ärenden för en annan person. 
  • Gå till Gör ansökan. Välj Sjukdom och rehabilitering – Rehabilitering – gör ansökan. Välj förmånen Rehabilitering enligt prövning.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. I e-tjänsten kan du se om din ansökan har avgjorts. Än så länge kan vårdnadshavaren inte se beslut som barnet fått. Du får också ett skriftligt beslut om avgörandet som skickas hem till dig per post. 
 4. Om rehabiliteringen beviljas ringer serviceproducenten dig inom ungefär 2 veckor efter att du har fått beslutet.

Läs mer

Senast ändrad 11.8.2023

Vad tycker du om sidan?