Moderskapsunderstödets historia | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Moderskapsunderstödets historia

 • Lagen om moderskapsunderstöd stiftades år 1937, och följande år beviljades de första moderskapsunderstöden. Understödet var först avsett för mindre bemedlade föderskor.
 • En orsak till lagen var att man bekymrade sig för den minskande nativiteten och den höga barnadödligheten. Moderskapsunderstödet var ett sätt att få kvinnorna att vända sig till hälso- och sjukvården. I Finland har barna- och mödradödligheten redan länge varit bland de lägsta i världen.
 • Under de första åren beviljades och betalades moderskapsunderstödet av vårdnämnden i föderskans hemkommun.
 • År 1938 fick ungefär två tredjedelar av föderskorna moderskapsunderstöd. Moderskapsunderstödet var då 450 mark per barn. Summan motsvarade en dryg tredjedel av en dåtida industriarbetares månatliga medellön. Understödet beviljades i form av pengar eller produkter eller en kombination av båda alternativen.
 • År 1949 ändrades moderskapsunderstödet till att gälla alla mödrar.
 • FPA har ansvarat för moderskapsunderstödet sedan år 1994. Före det var det socialstyrelsen (nuvarande Institutet för hälsa och välfärd, THL) och Statens anskaffningscentral som hade hand om moderskapsunderstödet.
 • Idag väljer nästan alla förstföderskor moderskapsförpackningen. Av alla föderskor väljer endast en tredjedel moderskapsunderstödet i form av pengar.
 • Moderskapsförpackningen har i årtionden varit unik i hela världen.
 • FPA beviljar årligen cirka 50 000 moderskapsunderstöd, varav cirka 30 000 i form av moderskapsförpackningar.
 • Plaggen i moderskapsförpackningen har under de senaste åren haft neutrala färger för att passa alla bebisar. Neutrala färger är också lättare att kombinera med andra färger. Fram till mitten av 1970-talet var textilierna i moderskapsförpackningen i regel vita.
 • Moderskapsförpackningen är mycket traditionell, men samtidigt förnyas den varje år. Den har utvecklats i en allt mer ekologisk riktning. 

Läs mer

Senast ändrad 28.6.2023

Vad tycker du om sidan?