Apua asiakasohjaukseen, kun etuudet muuttuvat vuonna 2024 | KelaSiirry sisältöön

Apua asiakasohjaukseen, kun etuudet muuttuvat vuonna 2024

Julkaistu 7.3.2024

Kelan etuuksien määriin ja ehtoihin tulee tavallista enemmän muutoksia vuonna 2024. Osa muutoksista tuli voimaan vuoden alussa, osa tulee voimaan huhtikuun alussa ja osa myöhemmin vuoden 2024 aikana. Muutoksia on tulossa myös vuonna 2025.

Kelan tehtävänä on toimeenpanna eduskunnan hyväksymät lainsäädännön muutokset. Kun muutokset tulevat voimaan, tiedotamme niistä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Tälle sivulle kokoamme muutoksiin liittyvää materiaalia yhteistyökumppaneidemme työn tueksi. Löydät sivulta myös linkit henkilöasiakkaiden ja kumppaneiden palveluihin.


 

AnkkuriNäin Kelan etuudet muuttuvat 2024–2025

Kelan etuuksiin tulee useita muutoksia tänä ja ensi vuonna. Muutokset on listattu sen mukaan, milloin ne tulevat voimaan. Löydät lisää tietoa ajankohtaisista muutoksista kela.fin osiosta henkilöasiakkaille:

 • Kansaneläkeindeksin korotus suurensi eläkkeitä, vammaistukia, rintamalisiä ja perustoimeentulotukea 5,9 %.
 • Työttömyysturvan omavastuupäivien määrä suureni 5:stä 7:ään.
 • Kokoaikatyöstä maksettavat lomakorvaukset alkoivat vaikuttaa siihen, milloin työttömyysturvaa aletaan maksaa.
 • Opintorahan huoltajakorotus suureni.
 • Opiskelijan terveydenhuoltomaksun uudet eräpäivät astuivat voimaan. EU- ja ETA-maiden, Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin tutkinto-opiskelijat vapautetaan maksun maksamisesta.
 • Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä pieneni. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määräytymisperusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntoutusrahan määräytymisperusteiden kanssa.
 • Kela-korvaus yksityislääkärillä käynnistä suureni.
 • Lääkekattoa korotettiin indeksin mukaan.
 • Osa lapsilisistä suureni.
 • Yleinen asumistuki pienenee. Asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä Helsingissä pienenee.
 • Toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen muutokset astuvat voimaan.
 • Työttömyysturvan 300 euron suojaosa poistuu. 
 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistuvat.
 • Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettava lapsilisä suurenee.
 • Opintolainan määrä suurenee. Toisen asteen opiskelijoiden lainoihin tulee 4 nostoerää lukuvuodessa.
 • Lisäksi hallitus on ehdottanut, että vuorotteluvapaa ja aikuiskoulutustuki lakkautetaan. Jos eduskunta hyväksyy muutoksen, Kelan maksama vuorotteluvapaakorvaus poistuu.
 • Työttömyysturvassa huomioitava palkansaajan työssäoloehto pitenee 12 kuukauteen ja alkaa kertyä palkan määrän perusteella.
 • Lisäksi hallitus suunnittelee, että työttömän ansioturva porrastetaan ja ettei palkkatuettu työ enää kerrytä työssäoloehtoa 1.9.2024 alkaen.
 • Yleistä asumistukea ei saa omistusasuntoon.
 • Asumisoikeusasunnon asuntolainan korkoja ei jatkossa hyväksytä asumismenoiksi yleisessä asumistuessa.

Tallenteet verkkoseminaarista 24.1.2024

Huhtikuun alussa yleiseen asumistukeen, työttömyystukeen ja toimeentulotukeen tulee useita muutoksia. Kerroimme muutoksista kumppaneille suunnatussa verkkoseminaarissa, jonka tallenteet ovat nyt kela.fissä.

AnkkuriTietoa ja materiaalia asiakasohjaukseen

Keräämme kela.fihin asiakasohjauksessa hyödyllistä materiaalia. Kela.fistä löydät myös selkokieliset sivut, joista voi olla hyötyä asiakkaiden ohjaamisessa. Lisäksi olemme tehneet erillisen infolehtisen muutoksista yleiseen asumistukeen, työttömyystukeen ja toimeentulotukeen. Infolehtinen on tehty monella eri kielellä.  

Infolehtinen perusturvaetuuksien muutoksista

Infolehtiseen on koottu tietoa muutoksista yleiseen asumistukeen, työttömyystukeen ja toimeentulotukeen.

Infolehtinen eri kielillä:

Selkoesitteet ja muut infolehtiset

Kelan selkokielisissä etuusesitteissä ja infolehtisissä on lyhyesti ja selkeästi tärkeimmät tiedot Kelan etuuksista. Niissä ei kuitenkaan ole kaikkia yksityiskohtia.

Infolehtisten ja esitteiden verkkoversioita voi vapaasti ladata omalle koneelle ja hyödyntää asiakastyössä. Yhteistyökumppanimme voivat myös tilata painettuja infolehtisiä ja esitteitä sähköpostilla osoitteesta lomakevarasto@kela.fi. Sähköpostilla voi myös ilmoittaa, jos tilauksen koko tai toimitusosoite muuttuu.

Ohjevideot

Laskurit

Laskureilla asiakas voi arvioida tuen määrän. Huhtikuun alussa voimaan tulevat muutokset on päivitetty laskureihin viimeistään maaliskuun aikana.  

Kaikki laskurit löytyvät verkkosivulta www.kela.fi/laskurit.

Kelan etuusohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti Kelan sisäiseen käyttöön, ratkaisutyön tueksi. Moni yhteistyökumppani hyödyntää niitä kuitenkin myös oman työnsä tukena. Päivitämme ohjeita säännöllisesti, mutta emme voi taata, että ohjeet olisivat aina ajan tasalla.

Perusturvaetuuksien ohjeet ja päivämäärä, jolloin ohje on päivitetty:

Kaikki voimassa olevat etuusohjeet

Etuustietopalvelu Kelmu yhteistyökumppaneille

 • Etuustietopalvelu Kelmussa voit esimerkiksi tarkistaa asiakkaan etuustietoja, lähettää perustoimeentulotuen asiakirjoja Kelaan asiakkaan puolesta ja tehdä maksuvaatimuksia Kelaan.
 • Palvelun käyttö edellyttää, että sinulla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja Kelasta.

Lue lisää ja kirjaudu etuustietopalvelu Kelmuun.

Puhelinpalvelu yhteistyökumppaneille

 • Kelan viranomaislinja 020 692 235 palvelee arkisin klo 9–15.
 • Muut palvelunumerot arkisin klo 10–15:
  • Maasta- ja maahanmuutto, kansainväliset etuusasiat 020 634 0200
  • Perintäasiat 020 634 4942 
  • Turvakieltoasiakkaat 020 635 3500
 • Toimeentulotuen palvelunumerot sosiaalitoimelle ja palveluntuottajille ma–pe klo 9–12.

Tarkista kaikki palvelunumerot yhteistyökumppaneille

Kelan ajanvarauspalvelu yhteistyökumppaneille

 • Jos asiakkaasi elämäntilanne on monimutkainen tai selvitettäviä asioita on paljon, voit varata ajan Kelan puhelinpalveluun hänen puolestaan.
 • Voit myös varata ajan puhelinkeskustelulle, jossa olet yhdessä asiakkaasi kanssa.
 • Jos asiakas tarvitsee tulkkausta, ilmoita siitä, kun varaat hänelle aikaa.

Varaa puhelinaika verkossa.

Chatti yhteistyökumppaneille

Suojattu sähköposti yhteistyökumppaneille

 • Suojatulla sähköpostilla voit saada neuvontaa ja lähettää liitteitä.

Näin lähetät suojattua sähköpostia Kelaan

Tietojen luovuttaminen ja suostumukset

 • Jos tarvitset asiakasta koskevia tietoja eikä sinulla ole lakiin perustuvaa tiedonsaantioikeutta, asiakkaan täytyy itse antaa Kelalle suostumus tietojen luovuttamiseen.
 • Asiakas voi antaa suullisen suostumuksen puhelimitse tai käynnin yhteydessä. Suullinen suostumus koskee aina vain yhtä asiointia. 
 • Asiakkaalta täytyy pyytää kirjallinen suostumus aina, kun asiakkaan tilanteen selvittäminen edellyttää pitkäaikaista yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Voit pyytää asiakasta antamaan suostumuksen yleisellä suostumuslomakkeella Y 100.

Lue lisää tietojen luovuttamisesta ja suostumuksista.

OmaKela ja ohjeet palvelun käyttöön

 • Jos asiakas pystyy hoitamaan asiansa itse, häntä kannattaa rohkaista verkkoasiointiin.
 • Kela.fissä on ohjeita ja ohjevideoita OmaKelan käytöstä. Ohjevideot ovat myös Kelan YouTube-kanavalla.

Lue lisää OmaKelasta ja tutustu ohjeisiin.

Puhelinpalvelu henkilöasiakkaille

 • Puhelimessa voi hoitaa lähes kaikki Kela-asiat.
 • Asiakas voi tehdä puhelimessa myös hakemuksen, jos se ei onnistu muilla tavoilla.
 • Puhelinpalvelua on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
 • Puhelinpalveluun voi varata ajan, ja yhteistyökumppanimme voi tehdä sen asiakkaan puolesta. Ajan voi varata verkossa tai soittamalla Kelaan.

Tarkista elämäntilannekohtaiset palvelunumerot.

Palvelupisteet ja muu käyntiasiointi

Jos asiakas tarvitsee tulkkausta

 • Voit varata asiakkaalle tulkkauksen samalla, kun varaat hänelle puhelinajan.
 • Kelan palvelupisteissä ja puhelinpalvelussa on aiemmin ollut pikatulkkaus, mutta sitä ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Lue lisää tulkkauksesta.

Kelan etuustietopalvelu Kelmu

Etuustietopalvelu Kelmusta tarkistat kätevästi asiakkaan etuustiedot.

Lue lisää ja kirjaudu palveluun

AnkkuriPysy ajan tasalla muutoksista

Tilaa Kelan tiedotteet

Kelan tiedotteiden tilauslomake on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Tilaa Kelan uutiskirjeitä

Haluatko saada tietoa Kelan etuuksista ja palveluista kootusti suoraan sähköpostiisi? Yhteistyökumppaneille on useita eri uutiskirjeitä.

Lue myös

Muista nämä, jos tarvitset tietoja asiakkaastasi

Millä perusteella ammattilainen voi saada Kelasta tietoja asiakkaansa etuuksista? Miten ammattilainen voi itse varmistua siitä, että hän saa tarvitsemansa tiedot? Keräsimme yhteen tietojensaantiin liittyvät neuvot ammattilaisille.

Lue lisää elämässä.fistä
Sivu päivitetty 15.4.2024