Kansaneläkeindeksi tuo 5,9 prosentin korotuksen vain osaan Kelan etuuksista – hallitus esittää muihin jäädytystä | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kansaneläkeindeksi tuo 5,9 prosentin korotuksen vain osaan Kelan etuuksista – hallitus esittää muihin jäädytystä

Julkaistu 13.10.2023

Kela on vahvistanut kansaneläkeindeksin pisteluvun 1.1.2024 alkaen. Hallitus kuitenkin esittää, että indeksikorotus tehdään ensi vuonna vain osaan kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista. Eduskunnan käsiteltävänä on myös muita esityksiä etuuksien leikkauksista ja korotuksista.

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa.

Lain mukaan Kelan täytyy vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluku. Nyt pisteluku on vahvistettu ja vuonna 2024 se on 1911. Tänä vuonna pisteluku oli 1805. Pisteluku siis kasvaa 5,9 % ja pistelukuun sidottujen etuuksien euromääriä korotetaan vastaavasti.

Kansaneläkeindeksin lisäksi Kelan etuuksien euromääriin kohdistuu ensi vuonna myös muita muutoksia. Lapsiperheiden tukiin tehdyt väliaikaiset korotukset päättyvät 31.12.2023 ja eduskunnan käsittelyssä on useita hallituksen esityksiä, jotka vaikuttavat etuuksien euromääriin.

Hallitus esittää indeksijäädytystä

Hallitus esittää, että indeksitarkistus tehdään vuosina 2024–2027 vain osaan kansaneläkeindeksiin sidotuista etuuksista (HE 75/2023).

Kansaneläkeindeksin perusteella seuraavia Kelan etuuksia korotetaan 5,9 prosenttia 1.1.2024 alkaen: kansaneläke, takuueläke, rintamalisät, perhe-eläkkeet, vammaisetuudet, sotilasavustuksen perusavustus, toimeentulotuen perusosa ja lääkkeiden vuosiomavastuu. Korotusten suuruus ja euromäärät etuuksittain esitetään taulukossa tiedotteen lopussa.

Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, indeksitarkistusta ei tehdä vuosina 2024–2027 seuraaviin Kelan etuuksiin: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, lastenhoidon tuet ja opintoraha sekä sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, erityishoitorahan, luovutuspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät. Näiden etuuksien euromäärät pysyisivät siis samoina kuin vuonna 2023.

Hallituksen esittämällä indeksijäädytyksellä on kuitenkin yläraja. Jos indeksijäädytys vähentää etuuksien reaalista tasoa yli 10,2 %, etuuksien määriin tehdään taas normaalit indeksitarkistukset.

Hallituksen esityksen mukaan myöskään yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteisiin ei tehdä indeksitarkistuksia 2024–2027. Esimerkiksi yleisen asumistuen enimmäisasumismenoihin ei tehtäisi korotuksia. Myöskään eläkkeensaajan asumistuen normeja ja asumismenojen enimmäismääriä ei tarkistettaisi vuosina 2024–2027.

Hallitus esittää korotuksia ja leikkauksia

Hallitus esittää (HE 75/2023) korotuksia lapsilisiin. Neljännestä, viidennestä ja sitä seuraavista lapsista maksettavaa lapsilisää ehdotetaan korotettavaksi 10 eurolla 1.1.2024 alkaen ja alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää 26 eurolla kuukaudessa 1.4.2024 alkaen. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen tulisi 1.1.2024 alkaen 5 euron korotus vuoden 2023 määrään verrattuna.

Tänä vuonna lääkkeiden vuosiomavastuu on jäädytetty samaan tasoon kuin viime vuonna (592,16 euroa kalenterivuodessa). Hallitus esittää (HE 57/2023), että lääkekattoa korotetaan vuoden 2024 kansaneläkeindeksin vuosikasvun verran. Hallituksen esityksen mukaan lääkkeiden vuosiomavastuu vuonna 2024 on 626,94 euroa. 

Työttömyysturvan lapsikorotukset on maksettu 20 %:lla korotettuina vuonna 2023. Väliaikaiset korotukset päättyvät 31.12.2023. Työttömyysturvan lapsikorotusten määrät 1.1.-31.3.2024 ovat yhdestä lapsesta 5,84 e/pv, kahdesta lapsesta yhteensä 8,57 e/pv ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 11,05 e/pv. Hallitus esittää (HE 73/2023) työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista 1.4.2024 alkaen.

Hallitus esittää (HE 60/2023), että nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä pienennetään 31,99 euroon arkipäivältä 1.1.2024 alkaen (nyt 36,91 euroa arkipäivältä).

Etuuksien euromäärät ja tulorajat 1.1.2024 alkaen

Kela tiedottaa etuuksien ensi vuoden euromääristä ja niihin liittyvistä tulorajoista uudelleen vuoden lopussa, kun kaikki hallituksen esitykset on käsitelty. Oheisessa taulukossa on esitetty etuuksien euromäärät 1.1.2024 alkaen olettaen, että eduskunta hyväksyy vireillä olevat hallituksen esitykset.

Etuuksien euromääriä ja tulorajoja 1.1.2024 alkaen

Lisätietoja

Lisätietoja hallituksen esityksestä:

Sivu päivitetty 14.11.2023