Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivät muuttuvat | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivät muuttuvat

Julkaistu 28.11.2023

Vuoden 2024 alusta alkaen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivät muuttuvat, mutta maksun määrä pysyy samana kuin vuonna 2023. EU- ja ETA-maiden, Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin tutkinto-opiskelijat eivät jatkossakaan ole maksuvelvollisia.

Eduskunta on hyväksynyt muutoksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettuun lakiin. Muutoksen myötä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäiviä siirretään nykyisiä myöhäisemmiksi.

Vuoden 2024 alusta alkaen kevätlukukauden uusi eräpäivä on 15.3., jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi viimeistään 31.1. Syyslukukauden uusi eräpäivä taas on 15.11., jos opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi viimeistään 30.9.

Jatkossa Kela saa tiedot maksuvelvollisista opiskelijoista ennen maksun eräpäiviä, jolloin se voi tiedottaa maksusta opiskelijoille kohdennetusti ennen eräpäiviä.

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan terveydenhoitomaksu ja viivästymismaksu pysyvät vuonna 2024 samoina kuin vuonna 2023. Terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa ja viivästymismaksu 5 euroa.

EU- ja ETA-maiden, Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin tutkinto-opiskelijat vapautetaan maksun maksamisesta

Eduskunta on hyväksynyt myös lainmuutoksen, jonka mukaan korkeakoulututkinto-opiskelijat EU- ja ETA-maista sekä Sveitsistä, Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista vapautetaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksamisesta. Tämä lainmuutos ei kuitenkaan tuo muutosta nykyiseen käytäntöön, koska EU-koordinaatioasetuksen perusteella Kela ei ole perinyt terveydenhoitomaksua näiltä opiskelijoilta enää kevätlukukauden 2022 jälkeen. Muutos ei vaikuta myöskään näiden opiskelijoiden oikeuteen käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluja, vaan he saavat jatkossakin käyttää niitä.

EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan kuuluvien opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kustannukset peritään siltä valtiolta, joka vastaa opiskelijan sairaanhoidon kustannuksista. Tämä vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokonaisrahoitukseen, ja siksi rahoitusta koskeviin säännöksiin on tehty muutoksia. Lisäksi rahoitusta koskevia säännöksiä on selkeytetty.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja asiakkaille

Sivu päivitetty 28.11.2023