Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee lainmuutos – Yhä useampi asiakas ohjataan etsimään edullisempaa asuntoa | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee lainmuutos – Yhä useampi asiakas ohjataan etsimään edullisempaa asuntoa 

Julkaistu 13.12.2023

Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäismäärät. Kela voi hyväksyä enimmäismäärää suuremmat menot, jos asiakkaalla on siihen erityinen peruste. 1.4.2024 tulee voimaan lainmuutos, joka tiukentaa sitä, mitkä luetaan erityisiksi perusteiksi.

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, joka koskee asumismenojen hyväksymistä toimeentulotuessa. Muutos vastaa pitkälti Kelan nykyistä käytäntöä: Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäismäärät eli asumisnormit. Jos toimeentulotuen saajan asumismenot ylittävät normin mukaisen rajan, Kela ohjaa asiakkaan etsimään edullisemman asunnon kolmen kuukauden sisällä, jollei hänellä ole erityistä perustetta jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan. Jos asiakas ei muuta edullisempaan asuntoon määräajassa, hyväksytään asumismenot jatkossa normin mukaisena eli toimeentulotukea maksetaan vähemmän. Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää perustellusta syystä.

Lainmuutos ei tuo suuria muutoksia nykyiseen käytäntöön. Se ennen kaikkea selkeyttää asumismenojen hyväksymistä säätämällä siitä lain ja asetuksen tasolla. Muutos kuitenkin myös tiukentaa joiltakin osin niitä perusteita, joiden nojalla asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä normia suurempana. Lainmuutos tulee voimaan 1.4.2024.

Asiakkaan pitää osoittaa, että hän on etsinyt edullisempaa asuntoa kaikin keinoin

Erityisinä perusteina säilyvät esimerkiksi tuensaajan tai hänen perheenjäsenensä korkea ikä tai heikentynyt terveydentila sekä etävanhemman tarve lisätilalle lapsen tapaamisten vuoksi. Erityisenä perusteena pidetään myös lapsen etua, millä pyritään varmistamaan, ettei muutos heikennä lapsiperheiden asemaa. 

Jatkossa erityisenä perusteena ei kuitenkaan enää hyväksytä sitä, että tuensaajan paikkakunnalla ei ole tarjolla asumisnormien rajoissa olevaa asuntoa. Asiakkaan velvollisuutena on osoittaa, että hän on etsinyt edullisempaa asuntoa kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla. Jos asiakas ei aktiivisesta yrityksestään huolimatta kykene löytämään edullisempaa asuntoa määräajan kuluessa, voidaan määräaikaa pidentää.

Jatkossa Kelalla ei ole myöskään harkintavaltaa niissä tilanteissa, joissa asumismenot ylittävät normin vähäisellä määrällä. Kelan tulkinnan mukaan ylitys on ollut vähäinen, jos se ollut noin 5 %. 

Nykyisellään noin 56 800 perhettä asuu niin, että vuokra-asunnon asumismenot ylittävät asumisnormin. Yli 40 000 perheen asumismenot huomioidaan kuitenkin tällä hetkellä kokonaisuudessaan. Näistä lähes 14 000 perheessä menot on huomioitu kokonaisuudessaan sillä perusteella, että menot ylittävät normin vähäisellä määrällä. 

Lisätietoja asiakkaille

Sivu päivitetty 12.12.2023