Lapsilisiin korotuksia 1.1.2024 ja 1.4.2024 | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Lapsilisiin korotuksia 1.1.2024 ja 1.4.2024

Julkaistu 18.12.2023

Monilapsisten perheiden lapsilisiin ja alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisään tulee korotus ensi vuonna. Myös lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen määrä suurenee.

Eduskunta on hyväksynyt muutokset, joita hallitus on esittänyt lapsilisälakiin. Muutosten myötä lapsilisiin tulee korotuksia.

Monilapsisten perheiden lapsilisiin tulee korotus 1.1.2024 alkaen. Perheen neljännestä lapsesta maksettavan lapsilisän määrä suurenee 10 eurolla eli 173,24 euroon kuukaudessa. Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta maksettava lapsilisä suurenee niin ikään 10 eurolla eli on korotuksen jälkeen 192,69 euroa kuukaudessa. Lapsilisää maksetaan perheen alle 17-vuotiaista lapsista.

Eduskunta päätti korottaa yksinhuoltajakorotuksen määrää 10 eurolla eli 73,30 euroon kuukaudessa. Käytännössä korotus 1.1.2024 alkaen on kuitenkin 5 euroa, koska yksinhuoltajakorotusta on maksettu vuoden 2023 ajan 5 eurolla korotettuna. Yksinhuoltajakorotusta maksetaan jokaisesta lapsesta, josta vanhempi saa lapsilisää. Korotuksen saa, vaikka lasten vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus. Yksinhuoltajakorotusta ei kuitenkaan makseta, jos lapsilisän saaja on avio- tai avoliitossa.

Lapsilisän määrät lapsiluvun mukaan 1.1.2024 alkaen:

Yhdestä lapsesta 94,88 e/kk
Toisesta lapsesta 104,84 e/kk
Kolmannesta lapsesta 133,79 e/kk
Neljännestä lapsesta 173,24 e/kk 
Viidennestä ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 192,69 e/kk
Yksinhuoltajakorotus lapsilisään 73,30 e/kk

Alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 eurolla kuukaudessa 1.4.2024 alkaen. Korotettua lapsilisää maksetaan sen kuukauden loppuun, jonka kuluessa lapsi täyttää 3 vuotta.

Jos saa lapsilisää useammasta kuin yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta, lapsilisän määrä on toisesta lapsesta 130,84 euroa, kolmannesta 159,79 euroa, neljännestä lapsesta 199,24 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 218,69 euroa kuukaudessa.

Eduskunnan hyväksymät lapsilisälain muutokset eivät koske Ahvenanmaalla maksettavia lapsilisiä. Ahvenanmaalla lapsilisän määristä päättää Ahvenanmaan maakuntahallitus. 

Vuonna 2022 Kela maksoi lapsilisää 563 000 äidille tai isälle, yhteensä yli miljoonasta lapsesta. Vanhemmista 125 000 sai lapsilisään yksinhuoltajakorotusta.

Kela tekee ensi vuoden korotukset lapsilisiin automaattisesti, eli asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Lapsilisä maksetaan kuukausittain 26. päivänä. Jos 26. päivä on lauantai, sunnuntai, maanantai tai arkipyhä, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. 

Lisätietoja:

HE 75/2023 vp (eduskunta.fi)
Kelan etuuksien euromääriä ja tulorajoja 1.1.2024 alkaen
 

Sivu päivitetty 18.12.2023