Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun

 

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun määrä tarkistetaan vuosittain. Maksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Sinun täytyy maksaa se Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Lue lisää kohdasta Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan?

Jos olet epävarma maksuvelvollisuudestasi, käy lukemassa, kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

 1. Maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.
  • Voit maksaa maksun, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

  • Voit maksaa nyt syyslukukauden 2022 terveydenhoitomaksun. 

  • Jos haet maksuun perustoimeentulotukea, maksa aina vain yhtä lukukautta koskeva maksu kerrallaan.

 2. Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi.
  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.

  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

 3. Terveydenhoitomaksun voi maksaa OmaKelassa: Omat etuudet > Muut etuusasiat > Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.
  • OmaKelasta voit siirtyä omaan verkkopankkiisi maksamaan maksun tai tulostaa maksutiedot itsellesi.

 4. Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, Kela perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Jos et voi käyttää Kelan asiointipalvelua esimerkiksi siksi, ettei sinulla ole suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksia, maksa maksu Kelalle tilisiirtona.

 1. Käytä seuraavia maksuyhteystietoja:
  • Tilinumero (IBAN): FI06 5000 0120 4657 77

  • BIC-tunniste: OKOYFIHH  

  • maksun saaja: Kela

 2. Jos maksat ulkomailta, käytä seuraavia pankkiyhteystietoja:
  • OP Corporate Bank plc, Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki, Finland

  • Käytä IBAN-tilinumeroa ja BIC-tunnistetta.

 3. Kirjoita maksun viestikenttään seuraavat tiedot:
  • opiskelijan nimi

  • opiskelijan henkilötunnus tai syntymäaika

  • teksti OTH

  • se, mitä lukukautta tai lukukausia maksu koskee eli kevät tai syksy 2022.

  • oppilaitoksen nimi.

Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan?

Jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua. Voit kuitenkin käyttää YTHS:n palveluita.

Lähetä Kelaan kopio voimassaolevasta eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi (EHIC) tai muu asiakirja, josta käy ilmi, että kuulut jonkun edellä mainitun maan sosiaaliturvaan. Toimita se Kelaan hyvissä ajoin ennen maksun eräpäivää tai ole yhteydessä Kelan perintäkeskukseen.

Voit lähettää asiakirjan OmaKelassa tai postittaa sen osoitteeseen Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA. Jos asut ulkomailla, etkä voi käyttää OmaKelaa, voit lähettää asiakirjan myös suojatulla sähköpostilla.

Lue lisää: Miksi toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Iso-Britannian sosiaaliturvaan kuuluvan opiskelijan ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua?

Maksuunpanopäätöksen pyytäminen

Voit pyytää Kelalta maksuunpanopäätöksen velvollisuudestasi maksaa terveydenhoitomaksu. Voit pyytää päätöksen esimerkiksi, jos olet eri mieltä maksuvelvollisuudestasi eli siitä, oletko läsnä oleva tutkinto-opiskelija kyseisellä lukukaudella, voit hakea maksuunpanopäätökseen oikaisua.

Maksuunpanopäätöksellä Kela ratkaisee, täytyykö sinun maksaa terveydenhoitomaksu lukukaudelta.

Jos olet eri mieltä maksuunpanopäätöksestä, voit hakea siihen oikaisua.

Toimi näin

 1. Pyydä maksuunpanopäätöstä vapaamuotoisesti suullisesti tai kirjallisesti.
  • Voit pyytää maksuunpanopäätöstä kirjallisesti lähettämällä viestin OmaKelassa, toimittamalla pyynnön Kelan palvelupisteeseen tai postittamalla pyynnön osoitteeseen Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.
  • Voit pyytää maksuunpanopäätöstä suullisesti soittamalla Kelan perintäkeskukseen numeroon 020 634 4940.
 2. Kirjoita pyyntöön nimesi ja yhteystietosi. Kerro, mitä lukukautta pyyntösi koskee, missä korkeakoulussa opiskelet, mitä tutkintoa suoritat ja milloin olet ilmoittautunut läsnä tai poissa olevaksi sille lukukaudelle, jota pyyntö koskee. Ilmoita pyynnössäsi myös, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Lähetä tällöin Kelaan kopio voimassa olevasta eurooppalaisesta sairaanhoitokortistasi (EHIC) tai muu asiakirja, josta käy ilmi, että kuulut jonkun edellä mainitun maan sosiaaliturvaan.
  • Esimerkiksi: ”Kevätlukukausi 2022, Turun ammattikorkeakoulu, ammattikorkeakoulututkinto. Ilmoittautuminen läsnä olevaksi 5.1.2022.
 3. Vaikka pyydät päätöksen, sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu eräpäivään mennessä. Kela palauttaa maksun sinulle, jos et ole maksuvelvollinen kyseiseltä lukukaudelta.

Jos olet eri mieltä saamastasi maksuunpanopäätöksestä, voit tehdä siitä Kelalle oikaisuvaatimuksen. Kela tekee oikaisuvaatimuksestasi päätöksen, josta voit valittaa hallinto-oikeuteen.

Näin haet muutosta korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuunpanopäätökseen