Oikaisuvaatimus Kelan tekemään päätökseen perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Oikaisuvaatimus Kelan tekemään päätökseen

Voit hakea toimeentulotukipäätökseen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Tee oikaisuvaatimus 37 päivän kuluessa saamasi perustoimeentulotukipäätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä.

Kelan oikaisuvaatimuskeskus käsittelee perustoimeentulotukipäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimuskeskus on Kelan muusta ratkaisutoiminnasta erillinen yksikkö.

Oikaisuvaatimusten käsittelyaika viikolla 28

Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika: 90,6 kalenteripäivää

Toimi näin

Hae muutosta OmaKelassa. Tämä palvelu on tarkoitettu ainoastaan oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Palvelussa ei voi hakea toimeentulotukea eikä pidä lähettää hakemuksen liitteitä. 

  • Voit toimittaa oikaisuvaatimukseen liittyvät liitteet muutoksenhakupalvelussa vuorokauden kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimus on tehty verkkopalvelussa.
  • Verkossa tehty oikaisuvaatimus ohjautuu suoraan oikaisuvaatimuskeskukseen.

Vaihtoehtoisesti voit tehdä oikaisuvaatimuksen kirjallisesti. Apuna voit käyttää lomakepohjaa (pdf). Oikaisuvaatimus voi olla myös vapaamuotoinen. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä suullisesti.
Kerro oikaisuvaatimuksessasi ainakin:

  • nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi-
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.

    Oikaisuvaatimuksen voi tehdä hakija, täysivaltainen perheenjäsen, edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu tai muu laillinen edustaja. Toimita kirjallinen oikaisuvaatimus postitse tai mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Oikaisuvaatimuskeskuksen postiosoite

Kela, Oikaisuvaatimuskeskus
PL 10
00056 Kela

Toimeentulotuen puhelinnumero: 020 692 207