Oikaisuvaatimus Kelan tekemään päätökseen

Kelan oma oikaisuvaatimuskeskus käsittelee perustoimeentulotukipäätöksiä koskevat oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimuskeskus on Kelan muusta ratkaisutoiminnasta erillinen yksikkö.

Voit hakea toimeentulotukipäätökseen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusten käsittelyaika viikolla 45

Oikaisuvaatimusten keskimääräinen käsittelyaika: 101,2 kalenteripäivää
Ratkaistujen oikaisuvaatimusten määrä: 656

Toimi näin

 1. Hae muutosta verkossa. Käytä muutoksenhakutoimintoa vain, jos teet oikaisuvaatimuksen. Valitus ohjautuu suoraan oikaisuvaatimuskeskukseen, eikä tieto välity siihen Kelan palvelupisteeseen, jossa päätös on tehty.
 2. Voit tehdä oikaisuvaatimuksen myös kirjallisesti. Apuna voit käyttää lomakepohjaa. Oikaisuvaatimus voi olla myös vapaamuotoinen. Sitä ei kuitenkaan voi tehdä suullisesti.

  Kerro valituksessasi ainakin:

  - nimesi, henkilötunnuksesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
  - mihin päätökseen haet muutosta
  - mitä muutoksia vaadit
  - millä perusteilla vaadit muutoksia.

  Allekirjoita oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi allekirjoittaa hakija, täysivaltainen perheenjäsen, edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu tai muu laillinen edustaja. Toimita kirjallinen oikaisuvaatimus postitse tai mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

 3. Tee oikaisuvaatimus 37 päivän kuluessa saamasi perustoimeentulotukipäätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä.

Oikaisuvaatimuskeskuksen postiosoite

Kela, Oikaisuvaatimuskeskus
PL 10
00056 Kela

Toimeentulotuen puhelinnumero: 020 692 207