Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen tekemään päätökseen, sinulla on oikeus valittaa asiasta oman alueesi hallinto-oikeuteen. Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta.  

Toimi näin

  1. Tee valitus kirjallisesti.
  2. Lähetä valitus liitteineen hallinto-oikeuteen, jonka alueella kotikuntasi sijaitsee. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, lähetä asiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen.
  3. Voit toimittaa valituksen myös Kelaan, joka toimittaa asiakirjat hallinto-oikeuteen.
  4. Toimita valitus 37 päivän kuluessa postituspäivästä, joka on merkitty oikaisuvaatimuskeskuksen päätökseen.
  5. Kela antaa valituksestasi lausunnon hallinto-oikeudelle.
  6. Kun hallinto-oikeus on ratkaissut asian, saat päätöksen postitse kotiisi. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa hakea muutosta.
  7. Jos hallinto-oikeus on muuttanut tai kumonnut oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen, saat Kelasta uuden päätöksen ja sinulle maksetaan automaattisesti puuttumaan jäänyt määrä perustoimeentulotukea, jos sellainen on määrätty maksettavaksi.

Hallinto-oikeuksien yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
helsinki.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42069

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42210

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42502

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu
pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42800

Turun ja Vaasan hallinto-oikeus
PL 32
20101 Turku
turku.hao(at)oikeus.fi
p. 029 56 42410

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
p. 029 56 40200