Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä valittaminen perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksestä valittaminen

Jos olet tyytymätön Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen tekemään päätökseen, sinulla on oikeus valittaa asiasta oman alueesi hallinto-oikeuteen. Suomessa on kuusi alueellista hallinto-oikeutta.  

Toimi näin

  1. Tee valitus kirjallisesti 37 päivän kuluessa saamasi oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä.
  2. Lähetä valitus liitteineen hallinto-oikeuteen, jonka alueella kotikuntasi sijaitsee. Jos sinulla ei ole kotikuntaa Suomessa, lähetä asiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen.
  3. Kun hallinto-oikeus on ratkaissut asian, saat asiasta päätöksen postitse. Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa hakea muutosta.
  4. Jos hallinto-oikeus on muuttanut tai kumonnut oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen, saat Kelasta uuden päätöksen ja sinulle maksetaan automaattisesti puuttumaan jäänyt määrä perustoimeentulotukea, jos sellainen on määrätty maksettavaksi.

Hallinto-oikeuksien yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
helsinki.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 069

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 210

Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744
70101 Kuopio
ita-suomi.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 502

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189
90101 Oulu
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 800

Turun hallinto-oikeus
PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 410

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
p. 029 56 42 780

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
p. 029 56 40 200