Om ditt kort förkommer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om ditt kort förkommer

FPA-kort eller kort för folkpensionstagare

Anhåll om ett nytt kort hos FPA. Det gör du enklast genom att skicka meddelanden till FPA i MittFPA eller att ringa FPA:s servicenummer 020 692 224. 

Du kan också ansöka om ett nytt kort på blankett SV 157r (pdf). För ansökan behövs en utredning om hur kortet försvunnit samt dina personuppgifter. Skicka blanketten till FPA på adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Fotoförsedda FPA-kort

Fotoförsedda FPA-kort förnyas inte längre.

Identitetskort med sjukförsäkringsinformation

Identitetskort som försvunnit ska alltid anmälas till polisen. Polisen kan på begäran annullera kortet och spärra dess certifikat. Närmare information finns på polisens webbplats (poliisi.fi).

Europeiskt sjukvårdskort

Om ditt europeiska sjukvårdskort förkommer i Finland ska du ringa servicenumret 020 692 224 eller beställa kortet på nätet i FPA:s e-tjänst.

Om kortet förkommer utomlands, ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden, som skickar dig ett intyg som ersätter kortet temporärt. Även sjukförsäkringsinrättningen i det land där du vistas kan beställa en ersättande blankett från FPA.

Läs mer

Senast ändrad 19.2.2024

Vad tycker du om sidan?