Kort från FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Kort från FPA

FPA-kortet skickas till alla som omfattas av den finländska sjukförsäkringen.  

Om du är sjukförsäkrad i Finland har du också rätt till ett europeiskt sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC)

FPA skickar automatiskt kortet för folkpensionstagare till personer under 65 år som beviljats full folkpension.

Alla som har fronttillägg har rätt till fronttilläggskort. Rätt till kortet har veteraner och minröjare som bor i Finland eller utomlands.

EU:s funktionshinderkort är avgiftsbelagt kort för personer med funktionsnedsättning i Finland och de övriga EU-länderna. Kortet fungerar som ett stöd för jämlik och aktiv delaktighet i samhället.

Läs mer