Opintolainahyvityksen määrä

Opintolainahyvitys on 40 % siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Sinun tulee siis nostaa opintolainaa yli 2 500 euroa, jotta voit saada hyvityksen.

Opintolainahyvityksessä on enimmäismäärä. Voit nostaa lainaa kuukaudessa tai lukuvuoden aikana myös opintolainahyvityksessä huomioitavaa määrää enemmän. Tällöin saat hyvityksen lainan enimmäismäärästä, mutta et sen ylittävältä osalta.

Huomioimme vain opintotukilain mukaiset valtion takaamat opintolainat.

Saat hyvityksen niistä opintolainoista, jotka olet nostanut 1.8.2014 tai sen jälkeen aloittamiesi korkeakoulututkinto-opintojen aikana. Lainapääomaan lisättyjä korkoja ei lasketa mukaan lainamäärään. Jos olet nostanut opintolainaa aikaisemmin toisen asteen opintoihin, myöskään niitä ei lasketa mukaan.

Jos maksat opintolainaasi takaisin jo opintojen aikana, se pienentää opintolainahyvityksesi määrää. Sinun ei siis kannata alkaa maksaa opintolainaa takaisin ennen kuin se lukukausi, jonka aikana suoritat tutkinnon, on päättynyt.

Voit arvioida laskurin avulla, kuinka paljon voit saada opintolainahyvitystä.

Enimmäismäärä

Opintolainahyvityksessä on enimmäismäärä, joka perustuu suoritettavan tutkinnon laajuuteen.

Suomessa suoritettava alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, op Huomioitava lainan enimmäismäärä, e Opintolainahyvityksen enimmäismäärä, e
300 18 000 6 200
330
20 000
7 000
360
21 600
7 640
Suomessa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, op Huomioitava lainan enimmäismäärä, e Opintolainahyvityksen enimmäismäärä, e
180 10 800 3 320
210 12 800 4 120
240 14 400 4 760
270 16 400 5 560

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, opintolainahyvityksen enimmäismäärä on suurempi. Jos suoritat ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on esimerkiksi 5 lukuvuotta,

  • huomioitava lainan enimmäismäärä on 31 500 euroa ja
  • opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 11 600 euroa.

Opintolainahyvityksen enimmäismäärä lasketaan niin, että jokaista lukuvuotta kohti huomioidaan 9 kuukauden laina ja lukukautta kohti 5 kuukauden laina. Hyvityksessä huomioitava lainamäärä on enintään

  • 400 e/kk suomalaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa
  • 700 e/kk ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa.

Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, minkä suuruisia opintolainaeriä nostat tai milloin ne nostat. Huomioimme kaikki korkeakouluopintojen aikana nostetut opintolainat täysimääräisesti, mutta yhteismäärän osalta enintään enimmäislainamäärän verran.

Esimerkki

Ammattikorkeakouluopiskelija on suorittanut 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa 16 020 euroa. Tästä summasta vähennetään korkeakouluopintoja edeltäneisiin toisen asteen opintoihin nostetut lainat (4 400 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut eli lainapääomaan lisätyt korot (440 euroa). Korkeakouluopintojen aikana nostettujen opintolainojen määräksi jää 11 180 euroa.

Tutkinnon tavoiteaikaa (3,5 lukuvuotta) vastaava tutkintokohtainen lainamäärä on (3,0 lv x 9 kk/lv + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa. Opintolainahyvityksen suuruus lasketaan opiskelijan henkilökohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi. Opintolainahyvitys on (11 180 – 2 500) x 40 % = 3 472 euroa.

Maksaminen

Kela maksaa opintolainahyvityksen yleensä suoraan pankille. Kela siis lyhentää opintolainaasi hyvityksen verran.

Hyvitys voidaan maksaa muulla tavoin seuraavissa tilanteissa:

  • Jos Kela on takaajana maksanut opintolainojasi pankille, opintolainahyvityksellä lyhennetään aina ensin Kelan perinnässä olevaa opintolainaa.
  • Jos sinulla on opintolainaa useammassa pankissa tai useammalla velkakirjalla, opintolainahyvityksellä lyhennetään suurinta opintolainaa.
  • Jos sinulla ei ole Kelan perinnässä olevaa opintolainaa ja olet myös maksanut jo pois kaikki pankeissa olleet opintolainasi, Kela maksaa opintolainahyvityksen sinulle.

Sinun ei kannata maksaa opintolainaa takaisin vielä opintojen aikana eikä sen lukukauden aikana, jolloin valmistut. Jos maksat lainaa takaisin ennen tutkinnon suorittamislukukauden päättymistä, opintolainahyvityksesi määrä pienenee. Kevätlukukausi päättyy 31.7., ja syyslukukausi päättyy 31.12.

Verotus

Opintolainahyvityksestä ei mene veroa.