Opintolainahyvityksen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintolainahyvityksen määrä ja maksaminen

Opintolainahyvitys on 40 % siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Sinun tulee siis nostaa opintolainaa yli 2 500 euroa, jotta voit saada hyvityksen.

Opintolainahyvityksessä on enimmäismäärä. Enimmäismäärä riippuu siitä, kuinka laajan tutkinnon olet suorittanut. Voit saada opintolainahyvitystä Suomessa suoritetusta tutkinnosta enintään esimerkiksi

 • 6 200 euroa, kun tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä
 • 4 120 euroa, kun tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.

Myös opintolainalla on enimmäismäärä, josta hyvityksen voi korkeintaan saada. Voit nostaa lainaa kuukaudessa tai lukuvuoden aikana myös opintolainahyvityksessä huomioitavaa määrää enemmän. Tällöin saat hyvityksen lainan enimmäismäärästä, mutta et sen ylittävältä osalta.

Lue lisää opintolainahyvityksen enimmäismäärästä.

Arvioi hyvityksen määrä laskurilla

Arvioi laskurilla, kuinka paljon voit saada opintolainahyvitystä.

Laskuriin

Huomioimme vain opintotukilain mukaiset valtion takaamat opintolainat.

Saat hyvityksen niistä opintolainoista, jotka olet nostanut 1.8.2014 tai sen jälkeen aloittamiesi korkeakoulututkinto-opintojen aikana. Lainapääomaan lisättyjä korkoja ei lasketa mukaan lainamäärään. Jos olet nostanut opintolainaa aikaisemmin toisen asteen opintoihin, myöskään niitä ei lasketa mukaan.

Otamme opintolainasi huomioon sen suuruisena kuin se on valmistumislukukauden viimeisenä päivänä. Jos maksat opintolainaasi takaisin jo opintojen aikana, se voi pienentää opintolainahyvityksesi määrää. Sinun ei siis yleensä kannata maksaa opintolainaa takaisin opintojen aikana eikä sen lukukauden aikana, jolloin valmistut. Kevätlukukausi päättyy 31.7. ja syyslukukausi päättyy 31.12. Katso taulukosta, mikä on huomioitava lainan määrä, jolla voit saada opintolainahyvityksen enimmäismäärän.

Esimerkki opintolainahyvityksen määrästä, kun opintolainaa on maksettu takaisin opintojen aikana

Yliopisto-opiskelija on suorittanut 300 opintopisteen tutkinnon määräajassa. Hän on korkeakouluopintojensa aikana nostanut opintolainaa 20 000 euroa ja maksanut sitä takaisin 5 000 euroa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa jäljellä 15 000 euroa.

Opintolainahyvityksessä huomioitava opintolainan enimmäismäärä on 300 opintopisteen ylemmässä korkeakoulututkinnossa 18 000 euroa. Koska opiskelijan lainan määrä on pienempi kuin hyvityksessä huomioitava lainan enimmäismäärä, opintojen aikana takaisin maksettu osuus lainasta pienentää opiskelijalle myönnettävän opintolainahyvityksen määrää. Opiskelijalle myönnettävä opintolainahyvitys on 5 000 euroa ((15 000 – 2 500) x 40 %).

Jos opiskelija olisi maksanut opintojen aikana opintolainaa takaisin enintään 2 000 euroa, opiskelija olisi voinut saada opintolainahyvityksen tutkintokohtaisen enimmäismäärän eli 6 200 euroa ((18 000 – 2 500) x 40 %).

Enimmäismäärä

Opintolainahyvityksessä on enimmäismäärä, joka perustuu suoritettavan tutkinnon laajuuteen.

Suomessa suoritettava alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, opHuomioitava lainan enimmäismäärä, eOpintolainahyvityksen enimmäismäärä, e
30018 0006 200
330
20 000
7 000
360
21 600
7 640
Suomessa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, opHuomioitava lainan enimmäismäärä, eOpintolainahyvityksen enimmäismäärä, e
18010 8003 320
21012 8004 120
24014 4004 760
27016 4005 560

Opintolainahyvityksen enimmäismäärä lasketaan niin, että jokaista lukuvuotta kohti huomioidaan 9 kuukauden laina ja lukukautta kohti 5 kuukauden laina. Hyvityksessä huomioitava lainamäärä on enintään

 • 400 e/kk suomalaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa
 • 700 e/kk ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa.

Jos opiskelet yliopistossa ja suoritat tutkinnot sekä Suomessa että ulkomailla, lue kohdasta Ulkomailla ja Suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot, miten opintolainahyvityksesi määrä lasketaan.

Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, minkä suuruisia opintolainaeriä nostat tai milloin ne nostat. Huomioimme kaikki korkeakouluopintojen aikana nostetut opintolainat täysimääräisesti, mutta yhteismäärän osalta enintään enimmäislainamäärän verran.

Esimerkki opintolainahyvityksen määrän laskemisesta

Ammattikorkeakouluopiskelija on suorittanut 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa 16 020 euroa. Tästä summasta vähennetään korkeakouluopintoja edeltäneisiin toisen asteen opintoihin nostetut lainat (4 400 euroa) ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut eli lainapääomaan lisätyt korot (440 euroa). Korkeakouluopintojen aikana nostettujen opintolainojen määräksi jää 11 180 euroa.

Tutkinnon tavoiteaikaa (3,5 lukuvuotta) vastaava tutkintokohtainen lainamäärä on (3,0 lv x 9 kk/lv + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa. Opintolainahyvityksen suuruus lasketaan opiskelijan henkilökohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi. Opintolainahyvitys on (11 180 – 2 500) x 40 % = 3 472 euroa.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, opintolainahyvityksen enimmäismäärä on suurempi. Jos suoritat ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on esimerkiksi 5 lukuvuotta,

 • huomioitava lainan enimmäismäärä on 31 500 euroa ja
 • opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 11 600 euroa.

Esimerkki ulkomailla suoritetusta alemmasta korkeakoulututkinnosta

Jos suoritat ulkomaisessa korkeakoulussa 3 lukuvuotta kestävän alemman korkeakoulututkinnon, jonka laajuus on 180 opintopistettä, opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 6 560 euroa. Jos haluat saada opintolainahyvityksen alemman korkeakoulututkinnon perusteella, hae hyvitystä itse. Lue opintolainahyvityksen hakemisesta alemman korkeakoulututkinnon perusteella.

Ulkomailla ja Suomessa suoritetut korkeakoulututkinnot

Opintolainahyvityksen määrä lasketaan tutkintokohtaisesti, jos opiskelet yliopistossa ja

 • suoritat alemman korkeakoulututkinnon ulkomailla ja ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
 • suoritat alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja ylemmän korkeakoulututkinnon ulkomailla.

Huomioitava lainan enimmäismäärä lasketaan tällöin erikseen alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Hyvityksessä huomioitava lainamäärä on enintään 400 e/kk suomalaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa ja enintään 700 e/kk ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa.

Esimerkki ulkomailla ja Suomessa suoritetuista yliopistotutkinnoista

Opiskelija suorittaa ulkomaisessa korkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittamisen tavoiteaika on 3 lukuvuotta. Opintolainaa otetaan huomioon enintään 18 900 euroa (3 x 9 kk x 700 e/kk). 

Tämän jälkeen opiskelija suorittaa suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka laajuus on 120 opintopistettä ja jonka suorittamisen tavoiteaika on 2 lukuvuotta. Lainasta voidaan ottaa huomioon enintään 7 200 euroa (2 x 9 kk x 400 e/kk).

Opiskelijan opintolainasta otetaan siis huomioon yhteensä enintään 26 100 euroa.

Jos opiskelija on näiden tutkintojen opiskeluaikana nostanut opintolainaa vähintään 26 100 euroa, hän voi saada opintolainahyvityksenä 9 440 euroa ((26 100 – 2 500) x 40 %).

Kela laskee huomioon otettavan lainan enimmäismäärän aina ensimmäiseksi suoritetun tutkinnon perusteella. Jos olet esimerkiksi suorittanut kaksi alempaa korkeakoulututkintoa, toisen ulkomailla ja toisen Suomessa, opintolainan ja opintolainahyvityksen enimmäismäärä lasketaan sen tutkinnon perusteella, jonka suoritit ensimmäiseksi. Sillä ei ole merkitystä, mihin opintoihin sait opintotukea tai nostit opintolainaa.

Ulkomaan vaihto-opiskelu tai muu opintojakso ulkomailla ei kuitenkaan suurenna huomioon otettavan lainan enimmäismäärää. Suomalaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa käytetään aina vain Suomen lainamäärää (400 e/kk), vaikka olet opintojesi aikana suorittanut vaihto-opintoja ulkomaisessa korkeakoulussa ja saanut silloin ulkomaan opintojen opintolainaa.

Opintolainahyvityksen määrä voi olla virheellinen

Jos saat Kelasta päätöksen opintolainahyvityksestä ja hyvityksen määrä on mielestäsi virheellinen, lähetä viesti Kelaan. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Siirry kohtaan Viestit. Valitse viestin aiheiksi Opiskelijan asiat ja Opintolainahyvitys.

Jos suoritat alemman korkeakoulututkinnon ulkomailla ja ylemmän Suomessa, tarkistamme päätöksesi automaattisesti. Jos hyvityksen määrä muuttuu, saat uuden päätöksen opintolainahyvityksestä. 

Opintolainahyvityksen laskurilla ei voi arvioida hyvityksen määrää, jos suoritat alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta toisen ulkomailla ja toisen Suomessa. Voit kuitenkin arvioida laskurilla, missä ajassa sinun on suoritettava alempi ja ylempi korkeakoulututkinto, jotta voit saada opintolainahyvityksen.

Maksaminen

Kela voi tehdä päätöksen opintolainahyvityksestä vasta, kun se on saanut pankilta tiedon opintolainasi määrästä.

 • Kevätlukukauden aikana 1.1.–31.7. suoritettu tutkinto: päätös tehdään ja hyvitys maksetaan yleensä marraskuussa.
 • Syyslukukauden aikana 1.8.–31.12. suoritettu tutkinto: päätös tehdään ja hyvitys maksetaan yleensä huhtikuussa.

Sinun ei yleensä tarvitse itse hakea opintolainahyvitystä. Lue lisää, missä tilanteissa opintolainahyvitystä pitää hakea.

Kela maksaa opintolainahyvityksen yleensä suoraan pankille. Kela siis lyhentää opintolainaasi hyvityksen verran.

Hyvitys voidaan maksaa muulla tavoin seuraavissa tilanteissa:

 • Jos Kela on takaajana maksanut opintolainojasi pankille, opintolainahyvityksellä lyhennetään aina ensin Kelan perinnässä olevaa opintolainaa.
 • Jos sinulla on opintolainaa useammassa pankissa tai useammalla velkakirjalla, opintolainahyvityksellä lyhennetään suurinta opintolainaa.
 • Jos sinulla ei ole Kelan perinnässä olevaa opintolainaa ja olet myös maksanut jo pois kaikki pankeissa olleet opintolainasi, Kela maksaa opintolainahyvityksen sinulle.

Verotus

Opintolainahyvityksestä ei mene veroa.