Perhe-eläkettä muualta kuin Kelasta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perhe-eläkettä muualta kuin Kelasta

Perhe-eläkettä eli leskeneläkettä tai lapseneläkettä voi saada myös muualta kuin Kelasta tai työeläkelaitoksesta.

Työeläkelaitokset maksavat leskeneläkettä ilman ikärajaa. Eläke perustuu työ- ja yrittäjäeläkkeeseen, jonka puolisosi ehti eläessään ansaita. Kelan ja työeläkejärjestelmän leskeneläkkeitä voi saada yhtä aikaa.

Työeläkelaitokset maksavat lapseneläkettä alle 20-vuotiaalle. Eläke perustuu työ- ja yrittäjäeläkkeeseen, jonka huoltaja ehti eläessään ansaita.

Tietoa työeläkelaitoksen maksamasta perhe-eläkkeestä saat työeläkelaitoksestasi. Siirry oman työeläkelaitoksesi palveluun tästä (elakepalvelut.fi). Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla.

Eläkettä tapaturma- ja liikennevakuutuksesta

Leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvahinkovakuutuksesta. Jos näiden vakuutuslaitosten perhe-eläke antaa riittävän toimeentulon, Kela ei maksa perhe-eläkkeen täydennysmäärää.

Lisätietoja näistä eläkkeistä saat vakuutusyhtiöistä ja Valtiokonttorista (valtiokonttori.fi).

Työnantajan palveluksessa olevien eläke

Leski ja lapsi voivat saada kertakorvauksen myös ryhmähenkivakuutuksesta, jos edunjättäjä oli kuollessaan työelämässä.

Lähes kaikki toisen palveluksessa olevat työntekijät on vakuutettu ryhmähenkivakuutuksella, jonka työnantaja maksaa. Maanviljelijöillä on vastaava pakollinen MYEL-vakuutukseen sisältyvä turva. Myös valtion ja kuntien palveluksessa olevilla on vastaava vakuutusturva.

Lisätietoja saat edunjättäjän työpaikalta tai Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (mela.fi).

Perhe-eläke ulkomailta

Jos kuollut oli eläessään työskennellyt toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tai sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, leskellä ja lapsella saattaa olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös niistä maista.

Jos haet eläkettä muusta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta, sinun pitää hakea sitä suoraan kyseisen maan eläkelaitoksesta.

Katso tarkemmat ohjeet eläkkeen hakemisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.8.2023