Eläke ulkomailta Suomeen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Eläke ulkomailta Suomeen

Eläkettä voi kertyä kaikista niistä maista, joissa olet asunut tai työskennellyt. Yleensä eläkettä kertyy työskentelyn perusteella. Pelkän asumisen perusteella eläkettä voi saada esimerkiksi Pohjoismaista, Alankomaasta, Kanadasta, Australiasta ja Israelista.

Eläkkeen hakeminen ulkomailta

Voit hakea eläkettä samalla hakemuksella, jolla haet Suomen eläkkeitä. Liitä hakemukseen mukaan lomake Asuminen ja työnteko ulkomailla, Liite U, ETK/Kela 7110 (pdf). Hakuohjeita on eläkekohtaisilla sivuilla.

Eläkehakemuksen voi tehdä myös useimpien työeläkelaitosten verkkopalvelussa.

Kun haet eläkettä eri EU- tai Eta-maista, Sveitsistä tai Iso-Britanniasta, hakemuksen käsittelyyn osallistuu useita eläkelaitoksia. Eläkelaitokset toimittavat tiedon päätöksistä niin sanotulle yhteyslaitokselle. Se pitää sinut ajan tasalla eläkekäsittelyn etenemisestä. Jos asut Suomessa, yhteyslaitoksena toimii Eläketurvakeskus (etk.fi).

Suomi on solminut tiettyjen maiden kanssa sosiaaliturvasopimuksia. Voit tarkistaa sosiaaliturvasopimusmaat ja sopimukseen kuuluvat etuudet sivulta Sosiaaliturvasopimukset.

Jos haluat hakea eläkettä sosiaaliturvasopimusmaasta, käytä samaa hakemusta, jolla haet Suomen eläkkeitä. Löydät hakuohjeet eläkekohtaisilta sivuilta. Liitä hakemukseen mukaan lomake Asuminen ja työnteko ulkomailla, Liite U, ETK/Kela 7110 (pdf). Eläkehakemuksen voi myös jättää useimpien työeläkelaitosten verkkopalvelussa.

Saat hakemuksen lähettämisen jälkeen Eläketurvakeskuksesta sosiaaliturvasopimuksen mukaisen eläkehakemuslomakkeen ja hakuohjeet. Jos haluat nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, voit myös itse tulostaa lomakkeet työeläke.fi-verkkosivuilta.

Jos haet eläkettä muusta maasta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Iso-Britanniasta tai sosiaaliturvasopimusmaasta, hae eläkettä suoraan kyseisen maan eläkelaitoksesta.

Tietoa näistä eläkkeistä ja niiden hakemisesta voit kysyä kyseisen maan edustustosta Suomessa (um.fi).

Muuta huomioitavaa ulkomaan eläkkeistä

Ulkomaiset eläkelaitokset tarvitsevat määräajoin todistuksen siitä, että eläkkeensaaja on edelleen elossa. Jos asut Suomessa, niin sanotun elossaolotodistuksen kirjoittaa Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi). Lähetä todistus ulkomaisen eläkkeesi maksajalle.

Digi- ja väestötietovirasto on ainoa viranomainen Suomessa, joka voi antaa virallisen elossaolotodistuksen. Joskus ulkomainen eläkelaitos voi lähettää sinulle esitäytetyn lomakkeen, jolla elossa olo täytyy vahvistaa. Kela voi tarvittaessa vahvistaa elossa olon tällaisella lomakkeella, mutta eläkelaitos päättää, riittääkö Kelan vahvistus vai tarvitsetko virallisen elossaolotodistuksen. Lähetä lomake takaisin eläkelaitokselle itse. Kela ei kirjoita erillisiä elossaolotodistuksia, vaan ainoastaan vahvistaa täydennettäviä lomakkeita.

Sinun täytyy aina ilmoittaa ulkomailta saamasi eläke Verohallintoon. 

Tarkista Verohallinnosta (vero.fi), miten ulkomailta maksettuja eläkkeitä verotetaan Suomessa.

Jäikö jotain epäselväksi?

Voit soittaa Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

020 634 0200
020 634 0200

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

  • Oletko muuttamassa Suomeen?

    Muutto ulkomailta Suomeen -osiosta löydät lisää tietoa Suomeen muuttavalle eläkkeensaajalle. Muista hakea myös Kela-korttia.

  • Jos toimeentulo on tiukoilla

    Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle eläkeläiselle vähimmäiseläkkeen. Jos rahasi eivät riitä pakollisiin menoihin, voit hakea Kelasta myös perustoimeentulotukea.

  • Tarvitsetko tukea asumismenoihin?

    Voit saada eläkkeensaajan asumistukea, jos asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Sivu päivitetty 26.6.2024