Så här handleder du kunden i utkomststödsärenden | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här handleder du kunden i utkomststödsärenden

Kunden kan med hjälp av räknaren göra en uppskattning av huruvida han eller hon har rätt till utkomststöd och vilket beloppet i så fall är. Det lönar sig att uppskatta stödbeloppet med hjälp av räknaren innan man ansöker om grundläggande utkomststöd.

Uppskatta stödbeloppet

Till räknaren

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Man ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos välfärdsområdets socialbyrå.

Observera följande:

  • Kunden behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA även om kunden ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.
  • Om kunden har sådana utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker och kunden därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan kunden ange detta i ansökan om grundläggande utkomststöd. På kundens begäran kan FPA skicka ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till välfärdsområdet för handläggning.
  • Om kunden redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA kan han eller hon ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd direkt hos välfärdsområdet.

I e-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu) ser välfärdsområdet uppgifter gällande de beslut om grundläggande utkomststöd som FPA fattat. Logga in i Kelmu med Suomi.fi-identifikation.

Beräkna utkomststödets belopp med hjälp av räknaren

Innan kunden ansöker om grundläggande utkomststöd ska kunden ta reda på om han eller hon kan få primära förmåner eller inkomster. Primära förmåner är exempelvis arbetslöshetsförmåner, bostadsbidrag och studiestöd.

Det lönar sig också för kunden att med hjälp av räknaren göra en uppskattning av huruvida han eller hon har rätt till utkomststöd och vilket beloppet i så fall är.

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024