Justering eller rättelse av beslut | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Justering eller rättelse av beslut

Om kunden anser att det beslut som FPA har fattat om utkomststödet är felaktigt lönar det sig för kunden att kontakta FPA för att reda ut om beslutet kan justeras eller rättas.

Kunden kan ansöka om justering eller rättelse av ett beslut

När är det fråga om justering eller rättelse av beslut?

FPA kan själv rätta sitt beslut till kundens fördel om det finns ett uppenbart fel i beslutet. Beslutet kan också justeras om det sker förändringar i kundens förhållanden eller i behovet av stöd efter att beslutet meddelats. Kunden får i så fall ett nytt beslut.

Se närmare information om justering av beslut (Privatpersoner)

När är det fråga om begäran om omprövning?

Om kunden är missnöjd med det beslut som meddelats kan han eller hon söka ändring i det genom att göra en begäran om omprövning till FPA:s center för omprövning.

Se närmare information om begäran om omprövning (Privatpersoner)

Senast ändrad 16.10.2023

Vad tycker du om sidan?