Handledning av utkomststödskunder | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Handledning av utkomststödskunder

Om kunden inte kan uträtta sina utkomststödsärenden på egen hand, kan du med kundens samtycke sköta ärendet tillsammans med honom eller henne. Du kan också med kundens samtycke fylla i ansökan om utkomststöd tillsammans med kunden.

Aktuellt

Fler nyheter