Ansöka om utkomststöd | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansöka om utkomststöd hos FPA

Kunden kan ansöka om grundläggande utkomststöd

 • i e-tjänsten MittFPA
 • muntligen genom att ringa FPA:s servicenummer eller vid ett besök på FPA:s serviceställe
 • genom att posta ansökan till FPA.

Om kunden har regelbundna inkomster och de inte kommer att förändras under de närmaste månaderna, kan kunden ansöka om utkomststöd för flera månader på en gång.

Nedan finns anvisningar om hur man sköter ärenden på nätet och med tidsbokning.

Sköta ärenden på nätet

När kunden skickar ansökan och bilagorna via MittFPA kommer de genast fram. Handläggningstiden på 7 vardagar börjar räknas från följande vardag efter ansökans ankomstdag.  

Om ansökan inkommer via MittFPA under veckoslutet (lö-sö) eller på en söckenhelg, räknas följande vardag, dvs. måndag, som ankomstdag. Handläggningstiden räknas från följande vardag, dvs. tisdag.

Minneslista när man sköter ärenden på nätet

 1. Man loggar in med bankkoder eller med mobil-ID. E-tjänsten finns på finska och svenska. Logga in i MittFPA (Privatpersoner).
 2. Påminn kunden om att han eller hon noggrant ska kontrollera att alla bilagor finns med i ansökan.  
 3. Det lönar sig att lämna in bilagorna till FPA samma dag som man gör ansökan. Därmed får kunden sitt beslut snabbare. Se vilka bilagor som behövs (Privatpersoner).
 4. Bilagorna kan fotograferas med mobilen och bifogas till ansökan i e-tjänsten.
 5. När kunden ansöker om grundläggande utkomststöd för övriga utgifter måste kunden lämna in tillhörande verifikat, t.ex. räkningar, till FPA. Räkningarna kan också lämnas in till FPA i efterhand. Påminn kunden om att kunden också ska lämna in ett kontoutdrag till FPA. Läs mer om hur man lämnar in räkningar i efterhand (Privatpersoner).

Sköta ärenden i kundbetjäningen eller med tidsbokning

Kunden kan sköta sina ärenden på vilket av FPA:s serviceställen som helst. På många serviceställen finns datorer som kunden kan använda för att sköta FPA-ärenden. Kundrådgivarna ger hjälp och handledning med att använda datorerna. På serviceställena finns också en skanner och en kopieringsmaskin.

Tidsbokning till serviceställe eller för telefonservice

Uppmana kunden att boka tid till FPA:s serviceställe eller för telefonservice om kundens situation är komplicerad och kunden inte kan ansöka om utkomststöd på nätet.

När kunden bokar en tid kan en kundservicespecialist sätta sig in i kundens situation i förväg. Kundservicespecialisten kan också hjälpa kunden att fylla i ansökan om grundläggande utkomststöd och råda kunden att ansöka om andra förmåner som kunden kan ha rätt till.

Minneslista när kunden bokar tid hos FPA

 1. Man kan också boka tid genom att ringa servicenumret 020 692 227.
 2. Uppmana kunden att ta med följande handlingar:
  • ett bildförsett identitetsbevis om kunden sköter sitt ärende på ett serviceställe
  • sina nätbankskoder
   • När kunden har med sig sina nätbankskoder kan kundservicespecialisten hjälpa kunden att skriva ut kontoutdraget eller att bifoga det till den elektroniska ansökan. Då går behandlingen av ansökan om utkomststöd snabbare.
  • ett erbjudande om hyresbostad eller ett hyresavtal.

Servicenummer på olika språk

FPA har egna servicenummer för kunder som talar engelska, svenska och samiska.

 • engelska, tfn 020 634 2550 (mån – fre kl. 9 – 15)
 • svenska, tfn 020 692 227 (mån – fre kl. 9 – 16)
 • nordsamiska, tfn 020 634 0402 (tis och tors kl. 9 – 11)

FPA ordnar service på enaresamiska och skoltsamiska genom tolkning. Kunden kan lämna en begäran om att FPA ska ta kontakt via vilken servicekanal som helst. FPA kontaktar därefter kunden.

Annat material på olika språk

Utlänningar som stadigvarande vistas i Finland har rätt till utkomststöd på samma grunder som de finska medborgare som bor här. FPA bedömer om vistelsen är stadigvarande. Utgångspunkten är att också utlänningar är skyldiga att försörja sig själva.

FPA har material om utkomststödet också på samiska språk.

Broschyr om utkomststöd på nordsamiska (pdf)
Broschyr om utkomststöd på enaresamiska (pdf)
Blanketter på nordsamiska (Privatpersoner)

Brådskande fall

Om kundens ansökan inte kan vänta på ett beslut under handläggningstiden på 7 vardagar, kan FPA vid behov handlägga ansökan som brådskande.

Brådskande stöd kan beviljas till exempel om maten eller ett läkemedel tagit slut. FPA bedömer ändå alltid från fall till fall om villkoren för brådskande stöd uppfylls.

En ansökan som brådskar behandlas samma dag som den kom in eller följande vardag. Betalningen är på kundens konto inom 2 bankdagar från det att beslutet fattats.

Kunder som har behov av brådskande stöd ska ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller besöka något av FPA:s serviceställen (Privatpersoner).

Om villkoren för beviljande av brådskande stöd inte uppfylls kan man inte skynda på handläggningen av ansökan genom att kontakta FPA.

Läs mer

Senast ändrad 16.10.2023

Vad tycker du om sidan?