Förmånsdatatjänst Kelmu | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu

Förmånsdatatjänsten Kelmu

I Kelmu kontrollerar du smidigt kundens förmånsuppgifter.

Logga in i Kelmu

Vem är Kelmu avsedd för?

Förmånsdatatjänsten Kelmu är avsedd för de myndigheter och FPA:s samarbetspartner som enligt lag har rätt att elektroniskt granska uppgifter om FPA-förmåner.

Kelmu används till exempel vid

  • välfärdsområdenas socialservice
  • kommunernas integrationstjänster
  • flyktingförläggningar.

Vad kan man göra i Kelmu?

I förmånsdatatjänsten Kelmu kan man se vilka förmåner kunden har och när de betalas ut. Via Kelmu förmedlar FPA också uppgifter till kommuner och välfärdsområden för granskning av fakturor gällande förmåner. I tjänsten finns också andra funktioner som visas för användaren beroende på vilken Suomi.fi-fullmakt hen har.

Kelmu kan användas antingen via dess användargränssnitt eller via ett tekniskt gränssnitt. Största delen av användarna utnyttjar Kelmus användargränssnitt. Läs anvisningar för organisationer om ibruktagande av Kelmu.

Vilka uppgifter finns i Kelmu?

I förmånsdatatjänsten Kelmu finns bland annat uppgifter om kundens

  • förmånsärenden som har inletts
  • förmånsavgöranden
  • förmånsutbetalningar
  • betalningsyrkanden
  • försäkringstillhörighet
  • indrivningsärenden
  • årssjälvrisk för läkemedel.

Läs anvisningar för användare. Anvisningarna är uppdelade enligt organisation.

Störningar och avbrott

Vid eventuella problemsituationer kan du kontakta FPA:s tekniska support: tekninentuki@kela.fi.

Eventuella tekniska problem i Kelmu åtgärdas vardagar kl. 8–17. Vi informerar om eventuella problem via Kelmu eller på fpa.fi.

Om det inte går att logga in i Kelmu kan det bero på en störning i Suomi.fi-identifikationen. Information om störningar i identifikationen ges i Suomi.fi.

Information om planerade avbrott ges alltid på förhand via Kelmu. Planerade avbrott genomförs i allmänhet på torsdagsmorgnar kl. 6–8 och under enskilda veckoslut. Information om avbrotten visas i Kelmu.

Läs mer

 

På sidorna under förmånsdatatjänst Kelmu

Senast ändrad 24.5.2024