Blanketter som gäller företagares företagshälsovård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Blanketter för företagare

På den här sidan finns de blanketter som används för att ansöka om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Producenten av företagshälsovårdstjänster fyller på förhand i blanketterna, förutom blankett SV 116 TTHr (Företagares ansökan – Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård). Den fyller företagaren i själv helt och hållet.

  • SV 110 TTHr (pdf) Företagares ansökan: Kostnader i anslutning till företagshälsovården
  • SV 111 TTHr (pdf) Utredning: Uppgifter om företagarens eller lantbruksföretagarens företagshälsovård som producenten av företagshälsovårdstjänster gett
  • SV 113 TTHr (pdf) Utredning: Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett
  • SV 114 TTHr (pdf) Redovisning: Företagarens eller lantbruksföretagarens kostnader i anslutning till företagshälsovården
  • SV 116 TTHr (pdf) Företagares ansökan: Förstahjälpsberedskaps- och resekostnader i anslutning till företagshälsovård

Blanketter som används vid redovisningsförfarande

Om företagaren använder sig av redovisningsförfarande ansöker producenten av företagshälsovårdstjänster om ersättning för företagarens del. Redovisningen kan lämnas av välfärdsområdets verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller av en privat serviceproducent inom företagshälsovården som har med FPA ingått ett avtal om redovisningsförfarande.

Serviceproducenten bifogar de företagarspecifika utredningsblanketterna till redovisningsblanketten SV 114 TTHr (pdf). Till redovisningsblanketten bifogas antingen utredningsblanketterna SV 111 TTHr (pdf) eller SV 113 TTHr (pdf). En och samma redovisning får innehålla högst 25 enskilda utredningsblanketter.

Läs mer om redovisningsförfarande.

Om redovisningsförfarande inte tillämpas

Om redovisningsförfarande inte tillämpas ansöker företagaren själv om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna. Företagaren ansöker om ersättning med företagarens ansökningsblankett SV 110 TTHr (pdf), som serviceproducenten skriver ut ur sitt datasystem.

Som bilaga till ansökningsblanketten fyller serviceproducenten i utredningsblanketten SV 111 TTHr (pdf) och/eller SV 113 TTHr (pdf). Flera utredningsblanketter kan bifogas till en ansökan.

På blankett SV 111 TTHr anger serviceproducenten uppgifter om

  • arbetsplatsutredningen för FöPL-företagare
  • övrig förebyggande företagshälsovård för FöPL- eller LFöPL-företagare, eller sjukvård på allmänläkarnivå om sjukvård har ordnats utöver företagshälsovården.

På blankett SV 113 TTHr anger serviceproducenten uppgifter om arbetsplatsutredningen för lantbruksföretagare och kostnaderna i samband med den. Om arbetsplatsutredningen gäller flera lantbruksföretagare som arbetar på samma gård, ska verksamhets- och kostnadsuppgifterna anges för varje företagare på en separat blankett.

Företagares ersättningsansökan gällande kostnader för första hjälpen och resor

Företagare eller lantbruksföretagare kan ansöka om ersättning för

  • kostnader för första hjälpen-utrustning och första hjälpen-utbildning som en yrkesutbildad person inom företagshälsovården ansett vara nödvändig
  • resekostnader i anslutning till företagshälsovårdsbesök.

Ersättning söks med blankett SV 116 TTHr (pdf), som företagaren själv fyller i.

Använd blanketter som godkänts av FPA

Om du skriver ut blanketter från serviceproducentens eget datasystem ska du kontrollera att blanketterna är godkända av FPA.

FPA ger de godkända blanketterna ett separat nummer. Numret samt texten ”Av FPA godkänd blankett” syns i den nedre kanten på blanketten.

Närmare uppgifter om förfarandet för att godkänna blanketter får du på adressen tth@kela.fi.

Senast ändrad 3.10.2023

Vad tycker du om sidan?