Redovisningsförfarande för ersättning av kostnader för företagshälsovård | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Redovisningsförfarande för ersättning av kostnader för företagshälsovård

De här sidorna innehåller information till producenter av företagshälsovårdstjänster om redovisningsförfarandet.

Vid redovisningsförfarande betalar företagaren till serviceproducenten för de erhållna tjänsterna endast den del som FPA inte beviljar ersättning för. Serviceproducenten ansöker för företagarens räkning om ersättning från FPA genom redovisningsförfarandet.

Ett välfärdsområde som är huvudman för en hälsovårdscentral har enligt lagen rätt att ansöka om ersättning genom redovisningsförfarande. Privata serviceproducenter kan också tillämpa redovisningsförfarandet, men ersättningsrätten förblir hos företagaren. Därför måste den privata serviceproducenten komma överens om användningen av redovisningsförfarandet med FPA och företagaren.

Så här ingår producenten av företagshälsovårdstjänster avtal om redovisningsförfarande.

När kan en privat producent av företagshälsovårdstjänster använda redovisningsförfarande?

En privat serviceproducent kan lämna en redovisning om

  • serviceproducenten har ingått ett avtal om redovisningsförfarandet med FPA
  • företagaren har ingått avtal om företagshälsovård med den privata serviceproducenten
  • företagaren har i företagshälsovårdsavtalet eller i en bilaga till det gett sitt samtycke till att den ersättning som tillhör företagaren betalas till den privata serviceproducenten genom redovisningsförfarande.

Företagaren har möjlighet att själv ansöka om ersättning för företagshälsovård om ett avtal om företagshälsovård har gjorts med en privat serviceproducent men de ovannämnda villkoren inte uppfylls.

Läs mer om sökande av ersättning för företagare, om redovisningsförfarande inte används.

När kan ett välfärdsområde som är huvudman för en hälsovårdscentral använda sig av redovisningsförfarande?

Om företagshälsovårdstjänster för företagare produceras av välfärdsområdet självt har välfärdsområdet rätt att få ersättning för denna företagshälsovård genom redovisningsförfarande utan ett separat avtal med FPA.

Om välfärdsområdet ordnar företagshälsovårdstjänster för företag genom att köpa tjänsterna, kan den privata serviceproducenten lämna en redovisning för de tjänster som det välfärdsområde som är huvudman för hälsovårdscentralen har köpt. De tidigare nämnda villkoren för redovisningsförfarande ska ändå uppfyllas.

I en situation där tjänster köps ska välfärdsområdet hänvisa företagarna till att göra upp avtal om företagshälsovård direkt med den privata serviceproducent som tillhandahåller tjänsten.

Vad tycker du om sidan?