Hälso- och sjukvårdspersonal och läkare | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Hälso- och sjukvårdspersonal och läkare

FPA bedömer utifrån ett läkarutlåtande eller ett läkarintyg om kunden har rätt till en förmån eller till rehabilitering. Ett omsorgsfullt uppgjort läkarutlåtande minskar behovet av tilläggsutredningar och gör att handläggningen av ansökan går snabbare.

FPA ersätter en del av kostnaderna för åtgärder och undersökningar som utförts eller vård som getts inom den privata hälso- och sjukvården. Ersättningar betalas enligt ersättningstaxor. Ersättningstaxorna med åtgärdskoder finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar. Privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster kan kopiera ersättningstaxorna för sjukvård åt sig genom att använda taxefilen i ASCII-format.

Aktuellt

Fler nyheter