Stöd för hemvård av barn | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Stöd för hemvård av barn

Om ett barn under 3 år inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken kan du få stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd). Du kan få hemvårdsstöd när det har gått 160 vardagar från barnets födelse. Barnet är då cirka 6 månader. Rätten till hemvårdsstöd börjar genast efter att föräldrapenningen upphört, även om du tar ut semester.

Barnet kan skötas av

  • barnets förälder
  • den partner som bor tillsammans med föräldern eller vårdnadshavaren
  • en annan person eller en anställd vårdare som tar hand om barnet.

Du kan få hemvårdsstöd också för familjens övriga syskon som är under skolåldern om inte de heller har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Du kan dock inte längre få stöd efter att familjens yngsta barn har fyllt 3 år.

Du kan inte få hemvårdsstöd för ett barn som har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Om platsen inom den kommunala småbarnspedagogiken inte sägs upp, t.ex. under semestern, kan du inte få hemvårdsstöd för den tiden.

I hemvårdsstödet ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • eventuellt kommuntillägg, om din hemkommun betalar ut ett sådant.

För vem

I regel ansöker föräldern eller en annan vårdnadshavare om hemvårdsstöd. Ibland kan den sökande vara en annan person som huvudsakligen sköter barnet och som bor med barnet i samma hushåll. Också en adoptivförälder kan ansöka om hemvårdsstöd.

Andra förmåner kan inverka på hemvårdsstödet. Om familjen till exempel får ett barn till får familjen föräldrapenning. Se hur andra förmåner inverkar på hemvårdsstödet.

Adoptivföräldrar har rätt att ta ut vårdledighet och få hemvårdsstöd under vårdledigheten. Adoptivföräldrar kan få hemvårdsstöd även för ett barn som redan fyllt 3 år. Stödet betalas tills det har gått 2 år sedan föräldrapenningen började betalas ut eller tills barnet börjar skolan.

Om barnet tas i vård 31.7.2022 eller senare, kan familjen få hemvårdsstöd tills det har gått 2 år från den dag barnet togs i vård.

Vårdpenning för hemvård av barn betalas för ett av barnen till det fulla beloppet för ett barn under 3 år. För de övriga barnen under 3 år betalas vårdpenningen till beloppet av syskonförhöjningen. Vårdtillägg betalas för endast ett barn.

Familjeformen inverkar inte på hemvårdsstödet

Familjeformen inverkar inte på hemvårdsstödet

Familjeformen inverkar inte på hemvårdsstödet

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?