Särskild service | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Särskild service

Största delen av FPA:s kunder klarar av att sköta sina ärenden på egen hand på nätet. En del behöver personlig rådgivning per telefon eller på ett serviceställe.

En liten del av kunderna behöver emellertid mer stöd antingen tillfälligt eller under en längre tid. Det är åt dem vi kan erbjuda särskild service.

Vad avses med särskild service?

Särskild service innebär att kunden får en egen kontaktperson hos FPA. Kontaktpersonen håller kontakt med kunden och hjälper honom eller henne att få ordning på sina FPA-ärenden.

Vid särskild service

  • kartlägger vi kundens situation och behov
  • kommer vi överens med kunden om inledande av servicen och om målen
  • har vi regelbunden kontakt med kunden per telefon eller ansikte mot ansikte
  • letar vi fram lämpliga samarbetspartner och kontaktar dem med kundens samtycke
  • gör vi kunden delaktig och ger kunden ansvar i enlighet med kundens målsättningar.

När servicen avslutas hjälper vi kunden att börja sköta sina FPA-ärenden på andra sätt eller att anlita en samarbetspartners tjänster.

För vem är den särskilda servicen avsedd?

När en kund kontaktar oss eller söker en förmån bedömer vi alltid hans eller hennes behov av service. Om det finns tecken på att kunden behöver mycket stöd och att han eller hon skulle ha nytta av särskild service erbjuder vi honom eller henne en egen kontaktperson. Ett villkor för att kunden ska få en egen kontaktperson är alltid att kunden är villig att förbinda sig till servicen.

Det är ofta FPA:s samarbetspartner som upptäcker kundens behov av service. Också samarbetspartnern kan hänvisa kunden till FPA för bedömning av servicebehovet. Det slutliga beslutet vem som kan få en egen kontaktperson fattas av FPA.

Hur kan du ge kunden råd och hjälp?

Gör så här om du anser att kunden kunde ha nytta av särskild service:  

Läs mer

Senast ändrad 13.6.2024