Boka tid | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Boka tid till telefonservicen

På nätet kan du boka tid till FPA:s telefonservice. Du kan ringa till telefonservicen också utan tidsbokning.

Ring FPA utan tidsbokning

Boka en telefontid på nätet

Kan jag boka tid till ett serviceställe?

Du kan sköta ärenden på många av FPA:s serviceställen utan tidsbokning. En del av serviceställena betjänar enbart med tidsbokning. Ring vår telefontjänst så bokar vi vid behov tid till ett serviceställe.

Kontrollera serviceställenas öppettider

Ring FPA utan tidsbokning

Så här bokar du en telefontid på nätet

  1. Logga in i tidsbokningssystemet.
  2. Som orsak till bokningen väljer du Rådgivning och som precisering Kort diskussionstid om FPA-ärenden.
  3. Välj en tid som passar dig.
  4. Kontrollera dina kontaktuppgifter och bekräfta bokningen.
  5. Logga ut ur tidsbokningssystemet när du är klar.

Om det inte finns lediga tider i systemet kan du försöka på nytt senare. Vi lägger dagligen till nya tider för bokning. 

På nätet kan du också kontrollera, ändra och avboka en tid.

Boka telefontid på nätet

Logga in

Vår kundservicespecialist ringer dig vid en avtalad tidpunkt från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. Ta på förhand fram alla dokument och handlingar som gäller ditt ärende. Det kan vara exempelvis ett lönekvitto eller läkarintyg.

Också FPA:s samarbetspartner, till exempel kommunernas socialtjänst, AN-tjänster eller aktörer inom hälso- och sjukvården kan boka en telefontid för dig på nätet.

Vanliga frågor om tidsbokning

Om du vill boka tid för en annan person ska personen befullmäktiga dig att sköta hans eller hennes FPA-ärenden. Fullmakten ska ges i tjänsten Suomi.fi. Namnet på fullmakten i Suomi.fi är Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner.

En vårdnadshavare kan boka tid för sitt minderåriga barn utan separat fullmakt.

När du bokar en tid för en annan person, logga in med dina uppgifter, men registrera den andra personens uppgifter i bokningen. Läs mer om att sköta ärenden för en annan person.

Du kan boka en tid för betjäning på finska, svenska eller engelska. Om du inte kan sköta dina ärenden på dessa språk ska du inte boka tid på nätet. Ring telefonservicen eller kom på besök och be om tolkning. Vår kundservice kan boka en tolk åt dig.

Om du behöver tolkning till teckenspråk, ta kontakt med Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

Du kan avboka tiden på nätet. Logga in i tidsbokningssystemet och välj Kontrollera bokningar på förstasidan. Klicka på länken Avboka för den tidsbokning som ska avbokas. Välj därefter orsak till avbokningen och bekräfta avbokningen.

 

Senast ändrad 7.5.2024