Skyddad e-post för samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Skyddad e-post för samarbetspartner

En samarbetspartner kan kontakta FPA genom skyddad e-post.Vi rekommenderar att du använder FPA:s skyddade e-post. Skicka inte vanlig, oskyddad e-post till FPA.

Med skyddad e-post kan du

Få rådgivning eller begär uppgifter

Med skyddad e-post kan du få rådgivning eller begära uppgifter till exempel om kundens ansökan, beslut och betalningsuppgifter. Du kan också ge mer information om kundens situation.

E-postadressen för rådgivning är samarbetspartner.info@fpa.fi.

Om du begär sekretessbelagda uppgifter om kunden ska du motivera din begäran och vad rätten till att få uppgifterna grundar sig på. Läs mer om utlämnande av uppgifter.

Den skyddade e-posten är mest lämplig för ärenden som inte är brådskande. FPA svarar på meddelandena som gäller rådgivning inom 2 arbetsdagar. Om ditt ärende är brådskande, ring telefontjänsten. Kontrollera servicenummer för samarbetspartner.

Skicka handlingar och tilläggsutredningar

Du kan skicka handlingar, såsom bilagor och tilläggsutredningar till FPA med den skyddade e-posten.

Skicka handlingar till e-postadressen samarbetspartner.bilagor@fpa.fi.

Du kan för närvarande lämna in vissa dokument i FPA:s e-tjänster. Exempelvis kan en anställd inom socialvården på kundens begäran lämna in ansökningar om grundläggande utkomststöd och bilagor till dem i förmånsdatatjänsten Kelmu. Bekanta dig med FPA:s e-tjänster för samarbetspartner.

Du kan också skicka bilagorna per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

Gör så här när du skickar skyddad e-post till FPA

 1. Skicka alltid ett skyddat e-postmeddelande.

  Vi rekommenderar att du använder FPA:s skyddade e-post. Skyddet fungerar med eller utan Suomi.fi-identifikation.
 2. Ange inte känslig information i ämnesraden i e-postmeddelandet.

  Rubriken är inte skyddad. Därför ska man inte skriva känslig information, såsom kundens namn eller personuppgifter, i ämnesraden.
 3. Ange åtminstone dina kontaktuppgifter i meddelandefältet.

  Det övriga innehållet i meddelandet beror på vad ärendet gäller.
  • Om du ber om råd, skriv utöver kontaktuppgifterna även din fråga i meddelandefältet.
  • Om du sköter en enskild kunds ärende, ange också dennes namn och personbeteckning samt för vilket ändamål du begär uppgifter. FPA behöver dessa uppgifter för att kunna säkerställa att du har rätt att sköta ärendet och få de uppgifter som du begär.
  • Om du skickar bilagor, skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter samt organisationens namn och FO-nummer i meddelandefältet.
  • Om du sköter ett ärende för en annan organisation, ange i kontaktuppgifterna också namnet och FO-numret för den organisation som ärendet gäller. Kontaktuppgifterna är nödvändiga för dem som handlägger ärendet.
 4. Skicka bilagorna som pdf-fil till adressen samarbetspartner.bilagor@fpa.fi.
   
  • Kontrollera att bilden i bilagan är tydlig.
  • Skicka helst bilagor som gäller samma person i en och samma pdf-fil.
  • Ge filerna beskrivande namn som dock inte innehåller personnamn eller andra personliga uppgifter.

Läs mer

Hur skyddad e-post från FPA ska hanteras (pdf)
 

Senast ändrad 28.5.2024