E-tjänst för producent av småbarnspedagogik | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

E-tjänst för producent av småbarnspedagogik

E-tjänsten för dagvårdsproducenter

Logga in

Producenter av småbarnspedagogik som har ett FO-nummer kan i e-tjänsten sända ett meddelande gällande stöd för privat vård av barn.

Meddelandet motsvarar blankett WH 2r (pdf) (Utredning, Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent).

I e-tjänsten kan producenterna av småbarnspedagogik också se uppgifter som de skickat tidigare.

Så här identifierar du dig i e-tjänsten för dagvårdsproducenter

Suomi.fi-identifikation grundar sig på stark autentisering. Du kan identifiera dig med mobil-ID, certifikatkort eller personliga nätbankskoder.

Du kan använda e-tjänsten e-tjänsten för dagvårdsproducenter endast om du har tillgång till samtliga nedanstående:

  • ett starkt Suomi.fi-identifieringsverktyg
  • den Suomi.fi-fullmakt som behövs.

Läs mer

Fullmakter

Ansök om rätt Suomi.fi-fullmakt så fort det är möjligt. För e-tjänsten för dagvårdsproducenter behöver du Suomi.fi-fullmakten Dagvårdsproducentens anmälan för stöd för privat vård av barn av den organisation som du representerar.

Om du sköter ärenden för ett företags räkning eller som enskild näringsidkare kan du begära och ge fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I vissa fall behöver du ingen fullmakt, utan du kan sköta ärenden utifrån din ställning.

Läs anvisningarna:

Om du sköter ärenden för en kommun eller en stiftelse ska du ansöka om en fullmakt med en fullmaktsansökan. Fullmakten kan ges av en person som fått fullmaktsrätt för organisationen i fråga.

Läs anvisningen: Fullmakt med ansökan (Suomi.fi)