Stöd för privat vård av barn | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Privatvårdsstöd till producent av småbarnspedagogik

FPA kan betala stöd för privat vård av barn för ett barn under skolåldern som bor i Finland. FPA betalar alltid ut stödet direkt till producenten av småbarnspedagogik.
Exempel på privata producenter av småbarnspedagogik:

  • privata daghem
  • privata gruppfamiljedaghem
  • privata familjedagvårdare
  • enskilda personer som har ingått ett arbetsavtal om dagvård med barnets förälder eller vårdnadshavare (vårdare anställda i arbetsavtalsförhållande). Producenten av småbarnspedagogik får emellertid inte vara familjemedlem till den som ansöker om stöd.

Familjen som arbetsgivare

En familj kan anställa en barnskötare och få privatvårdsstöd från FPA. Familjen ska med dagvårdaren göra upp ett arbetsavtal om barnskötseln för minst 1 månad.

Om familjen anställer en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande blir familjen arbetsgivare med lagstadgade arbetsgivarskyldigheter. Familjen ska till exempel verkställa förskottsinnehållning på lönen, anmäla lönen till inkomstregistret och ordna företagshälsovård för dagvårdaren.

Läs mer

Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?