Snabbguide för privata producenter av småbarnspedagogik | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för privata producenter av småbarnspedagogik

Barnets familj ansöker om stöd för privat vård av barn hos FPA, men FPA betalar stödet till producenten av småbarnspedagogik. På den här sidan finns en minneslista för producenter av småbarnspedagogik om hur privatvårdsstödet söks och utbetalas.

Verksamheten inleds

Gör anmälan

Den som bedriver daghemsverksamhet måste ha tillstånd av regionförvaltningsverket. Om ett daghem inleder sin verksamhet efter 1.1.2023 måste tillståndet sökas innan verksamheten inleds. De daghem som har inlett sin verksamhet före 1.1.2023 ska ansöka om tillstånd senast 31.12.2026. 

Familjedagvårdare och gruppfamiljedaghem ska göra en anmälan till kommunen om att verksamheten inleds.

Dagvårdare i arbetsavtalsförhållande behöver inte göra en separat anmälan till kommunen. Kommunerna godkänner utbetalningen av privatvårdsstöd till en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande när den som ansöker om privatvårdsstöd lämnar utredningen Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH2r (pdf) till kommunen för godkännande.

Utbetalning

FPA skickar ett betalningsmeddelande

FPA sänder producenten av småbarnspedagogik ett familjespecifikt meddelande om beviljande av privatvårdsstöd.

FPA kan inte ange grunderna för betalning av stödet, eftersom grunderna är beroende av familjens inkomster och arbetssituation.

Första betalningsdagen

FPA betalar ut privatvårdsstödet i efterhand den sista bankdagen i månaden.

Om FPA avgör ansökan efter den 10 dagen i månaden betalas privatvårdsstödet till producenten av småbarnspedagogik i slutet av följande månad.

Ansökan

Familjen gör ansökan

Familjen ansöker om privatvårdsstöd hos FPA på nätet eller med blankett WH 1r. FPA betalar stödet till producenten av småbarnspedagogik.

Producenten av småbarnspedagogik gör på nätet en anmälan för privatvårdsstöd eller fyller i blankett WH 2r (Utredning, Stöd för privat vård av barn, Dagvårdsproducent). En dagvårdare i arbetsavtalsförhållande ska dessutom foga en kopia av arbetsavtalet till ansökan.

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning på privatvårdsstödet

Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst. Förskottsinnehållningen i fråga om privata producenter av småbarnspedagogik är beroende av om serviceproducenten finns i förskottsuppbördsregistret.

Dessutom påverkas förskottsinnehållningen av om det är fråga om ett daghem eller ett gruppfamiljedaghem eller om en dagvårdare i arbetsavtalsförhållande eller en familjedagvårdare.

Förändringar

Meddela förändringar

Det är viktigt att FPA informeras om förändringar som inverkar på stödets belopp och på beviljandet. På så sätt undviker man återkrav.

Meddela alltid om förändringarna till FPA.

FPA återkräver familjen på felbetalt stöd

Om privatvårdsstöd har betalats ut felaktigt återkräver FPA alltid familjen på stödet.

Lämna in ett kvitto på återbetalt stöd

Om en vårdare i arbetsavtalsförhållande betalar tillbaka felaktigt utbetalt stöd till familjen eller till FPA måste vårdaren eller familjen lämna in ett kvitto på återbetalningen till FPA och skicka en fritt formulerad utredning om det felaktigt utbetalda beloppet per e-post till adressen vekki@kela.fi. FPA rättar det återkrävda beloppet i inkomstregistret. 

Meddelande om indragning av stödet

FPA sänder producenten av småbarnspedagogik ett meddelande om utbetalningen av privatvårdsstöd till familjen upphör.

Senast ändrad 11.12.2023

Vad tycker du om sidan?