Undersökning om genomförandet av NUOTTI-coachningen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Undersökning om genomförandet av NUOTTI-coachningen

NUOTTI-coachning är yrkesinriktad rehabilitering med låg tröskel avsedd för unga. Undersökningen om genomförandet av NUOTTI-coachningen granskar de nya sätten för kundhänvisning och beslutsfattande i samband med rehabiliteringen. Särskilt fördjupar sig undersökningen i frågor som gäller muntlig ansökan om rehabilitering och rehabilitering utan diagnos. Man utreder även hur väl NUOTTI-coachningen fungerar. Genomförandet av NUOTTI-coachningen utreds ur flera olika perspektiv: klientens, serviceproducentens och den aktörs som hänvisat den unga till rehabiliteringen. Därutöver genomför forskningsenheten vid FPA en delstudie som producerar information om NUOTTI-coachningens ansökningsprocesser ur synvinkeln för handläggningsarbetet vid FPA.

Inom undersökningen utreds

  • hur hänvisningen och sökandet till NUOTTI-coachningen har genomförts
  • hur möten, kontakter och nätverksarbete i samband med NUOTTI-coachningen har genomförts
  • hur NUOTTI-coachningen har påverkat klientens livssituation.

Undersökningen ger information som FPA kan använda för att utveckla NUOTTI-coachningen så att den allt bättre motsvarar klienternas behov.

Undersökningen genomförs av yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu och forskningsenheten vid FPA.

Kontaktuppgifter

Riitta Seppänen-Järvelä, forskningschef
Ismo Ukkola, forskare
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021