Undersökning om registreringsförfarandet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Undersökning om registreringsförfarandet

Inom undersökningen om registreringsförfarandet (REKKU-undersökningen) intresserar man sig för hur väl registreringsförfarandet fungerar och i vilken mån rehabiliteringstjänsterna genomförs enligt de nya servicebeskrivningarna. Därutöver forskar man i frågor kring marknaden och priserna för rehabilitering.

Delstudier inom REKKU-undersökningen

REKKU-undersökningen består av två delstudier.

Delstudie om verkställandet och genomförandet av rehabilitering enligt de nya servicebeskrivningarna

I delstudien undersöks hur väl de rehabiliteringstjänster som ingår i försöket med registreringsförfarande och som tillhandahålls i enlighet med de nya servicebeskrivningarna fungerar och hur de genomförs. Materialet samlas in från rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomar samt från rehabiliteringstjänsten Min egen väg.

I undersökningen bedöms om de rehabiliteringstjänster som klienterna tillhandahålls följer god rehabiliteringspraxis och är av hög kvalitet då tjänsterna upphandlas genom ett registreringsförfarande. I fråga om rehabiliteringstjänsten Min egen väg undersöks dessutom förändringen i samband med övergången från en utvecklingsmiljö till ordinarie serviceproduktion.

Delstudien genomförs av yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu och forskningsenheten vid FPA.

Delstudie om marknad och priser

Delstudien inriktar sig på effekterna av registreringsförfarandet samt på hur väl förfarandet lämpar sig som upphandlingsmetod. I frågor som gäller marknad och priser granskar studien i första hand rehabiliteringskurserna för vuxna med hjärtsjukdomar. Vad gäller rehabiliteringstjänsten Min egen väg är fokus på prisbildningen.

Delstudien genomförs av forskningsenheten vid FPA.

Kontaktuppgifter

Riitta Seppänen-Järvelä, forskningschef
Ismo Ukkola, forskare
E-post: fornamn.efternamn@fpa.fi

Läs mer (på finska)

Senast ändrad 25.6.2024